Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải

0
948

  Bài 1: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Giải:

Giá tính thuế của một nồi cơm điện:800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.Bài 2: DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau :


 DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :  Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Với thuế suất thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 %Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế suất là 10 % trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng


 

SP`

 

 

Giá mua chưa thuế GTGT

 

 

Thuế GTGT đầu vào

 

 

Tổng giá mua phải thanh toán

 

 

Giá bán chưa thuế GTGT

 

 

Thuế GTGT đầu ra

 

 

Tổng giá bán

 

 

Thuế phải nộp

 

 

Thuế suất

 

 

Thuế khấu trừ

 

 

Thuế suất

 

 

Thuế nộp

 

 

X

 

 

1

 

 

2

 

 

3=1*2

 

 

4=1+3

 

 

5

 

 

6

 

 

7=5*6

 

 

8=5+7

 

 

9=7-3

 

 

A

 

 

9 000

 

 

0,05

 

 

450

 

 

9 450

 

 

15 000

 

 

0,1

 

 

1 500

 

 

16 500

 

 

1 050

 

 

B

 

 

15 000

 

 

0,1

 

 

1500

 

 

16 500

 

 

20 000

 

 

0,1

 

 

2 000

 

 

22 000

 

 

500

 

 

C

 

 

20 000

 

 

0,05

 

 

1000

 

 

21 000

 

 

30 000

 

 

0,1

 

 

3 000

 

 

33 000

 

 

2000

 

 

D

 

 

25 000

 

 

0

 

 

0

 

 

25 000

 

 

35 000

 

 

0,1

 

 

3 500

 

 

38 500

 

 

3 500

 

 

Bài 3

 

 

•      Trong tháng 12/2009 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc SX sp A:
a. Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg
b. Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000đ
2. Để sử đụnh cho việc SX sp B:
a. Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp các hóa đơm bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu

 

 

Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong tháng.

 

 

 

I. Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:1. Để sản xuất cho sản phẩm A: Mua từ công ty X => thuế phải nộp là      15000 x 70000 x 10% =105000000( đồng) Mua từ công ty Y => Thuế GTGT phải nộp : 370000000(đòng) Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là:500000000x 10%= 50000000( đồng)Tổng GTGT vào của sản phẩm A là:105 + 137 +50 =525 (triệu)2. Để sản xuất sản phẩm B:a. Mua từ công ty M => thuế phải nộp là: 120 x 10%= 12(triệu)b. Mua từ công ty N => thuế phải nộp là:            Giá tính thuế :  = 300( triệu)=>Thuế GTGT phải nộp : 300 x 10% = 30 (triệu)c. Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là: 120 x 10% = 35 (triệu)=>Tổng GTGT vào của sản phẩm B là:            12 +30+ 35 = 77 (triệu)3. Dùng chung cho cả sản phẩm A và B l=> thuế GTGT phải nộp là?            510 x 10%= 51(triệu )Vậy tổng thuế GTGT vào = 525 + 77 +51= 653 ( triệu)II. Tiêu thụ trong tháng :1. Sản phẩm A:a. Thuế GTGT ra phải nộp là:            120000x 130000x 10%= 1560000000( đồng)b. Trực tiếp xuất khẩu => GTGT ra =0c. Bán cho DN chế suất => GTGT =0=>2. Sản phẩm Ba.Bán cho các đại lý bán lẻGiá tính thuế GTGT =Thuế GTGT phải nộp là:            60000x 120000x 10%= 720( triệu)b. Bán cho công ty XNK:Giá tính thuế GTGT ==>Thuế GTGT phải nộp là:            136363,64 x 5000x10%= 68181818,18(đồng)Tổng thuế GTGT ra phải nộp của sản phẩm B là 788181818,2 ( Đồng)Tổng thuế GTGT đầu ra của DN là:1560000000+788181818,2=2348181818 ( Đồng)Vạy thuế GTGT của DN phải nộp là:

GTGTp= GTGTr – GTGTv            = 2348181818 – 653000000= 1695181818 (Đồng)Bài 4:Trong kỳ tính thuế, công ty Imexco VN có các tài liệu sau:•         Xuất khẩu 15.000 sp X, giá FOB của 1 đơn vị sản phẩm là 5 USD. Thuế GTGT đầu vào của số sp trên tập hợp từ các hóa đơn mua vào là 24 tr.đ•         Nhận ủy thác XNK 1 lô thiết bị đồng bộ thuộc loại trong nước chưa sx được dùng làm TSCĐ cho dự án đầu tư cảu DN bị tính theo giá CIF là 20 triệu USD, toàn bộ lô hàng này được miễn thuế NK. Hoa hồng ủy thác là 5% tính trên giá CIF•         NK 500 sp Y, trị giá lô hàng trên hợp đồng ngoại thương và các hóa đơn chứng từ là 10.00 USD. Trong tháng cty đã tiêu thụ hết số hàng này với doanh thu chưa thuế là 180 tr.đYêu cầu:1.  Xác định xem đơn vị trên phải nộp những loại thuế gì cho cơ quan nào, với số lượng bao nhiêu?Biết:    Thuế suất thuế XK sp X là 6%            Thuế suất thuế NK sp Y là 50%            Thuế suất thuế GTGT đối với hoa hồng ủy thác là 10%            Tỷ giá  1USD = 19.000 đ2.  Giả sửa trong quá trình bốc xếp ở khu vực Hải quan cửa khẩu, số hàng Y nói trên bị va đập và hư hỏng. Giá trị thiệt hại là 3000 USD, đã được Vinacontrol giám định và xác nhận, cơ quan thuế chấp nhận, cho giảm thuế và đơn vị vẫn bán được toàn bộ lô hàng với doanh thu như cũ. Hãy tính lại số thuế cty phải nộp?

 

 

Bài làm

 

 

1.

 

 

*          Thuế XK phải nộp cho 15.000 spX là:(15.000 x 5 x 19.000) x 0,06  =  85,5 tr.đThuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho số sp X là  24 tr.đ*          Thuế GTGT tính cho hoa hồng ủy thác :(20.000.000 x 0,05 x 19.000) x 0,1  =  1.900 tr.đ            Thuế GTGT đầu vào phải nộp cho lô hàng XNK:                        (20.000.000 x 19.000) x 0,1  =  38.000 tr.đ*          Thuế NK của 500 sp Y là:                        (10.000 x 19.000) x 0,5  =  95 tr.đ            Thuế GTGT của 500 sp Y nhập khẩu:                        (10.000 x 19.000 + 95.000.000) x 0,1  =  28,5 tr.đ            Thuế GTGT đầu ra của 500 sp Y:                        180.000.000 x 0,1  =  18 tr.đVậy  thuế XK phải nộp:  85,5 tr.đThuế NK phải nộp:  95 tr.đThuế GTGT phải nộp:  (1900 + 38.000 + 28,5 + 18) – 24 = 39.922,5 tr.đ2. Do số hàng Y bị hư hỏng có giá trị thiệt hại 3000 USD nên:Thuế NK tính cho lô hàng Y:
                        [(10.000 – 3000) x 19.000] x 0,5  =  66,5 tr.đThuế GTGT của lô hàng Y nhập khẩu:                        [(10.000 – 3000) x 19.000 + 66.500.000] x 0,1  =  19,95 tr.đThuế GTGT đầu ra của lô hàng Y:                        180.000.000 x 0,1  =  18 tr.đVậy Thuế NK phải nộp: 66,5 tr.đThuế GTGT phải nộp: (1900 + 38.000 + 19,95 + 18) – 24 = 30.913,95 tr.đ

 xem thêm:

Nguyên tắc kế toán hàng mua đang đi đường theo Thông tư 133 – TK 15

https://ketoan68.net/nguyen-tac-ke-toan-hang-mua-dang-di-duong-theo-thong-tu-133-tk-151/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here