Hàm CHISQ.DIST function trong excel

0
783
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , 
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của CHISQ.DIST  chức năng trong Microsoft Excel.
Sự miêu tả
Trả về phân phối chi-squared.
Việc phân phối chi-squared thường được sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi trong tỷ lệ phần trăm của một cái gì đó trên mẫu, chẳng hạn như phần của ngày mọi người xem truyền hình. 
cú pháp
CHISQ.DIST (x, deg_freedom, tích lũy)

 

Các chức năng cú pháp CHISQ.DIST có các đối số sau đây:
X      buộc. Các giá trị mà bạn muốn đánh giá phân phối.
Deg_freedom      buộc. Số bậc tự do.
Tích lũy      buộc. Một giá trị logic xác định dạng của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, trả về CHISQ.DIST chức năng phân phối tích lũy; nếu FALSE, nó sẽ trả về hàm mật độ xác suất.
Các chú thích
Nếu bất kỳ đối số phải là số, CHISQ.DIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu x là số âm, CHISQ.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu deg_freedom không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu deg_freedom 10 ^ 10, CHISQ.DIST 1>trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Thí dụ
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= CHISQ.DIST (0.5,1, TRUE) Việc phân phối chi-squared cho 0.5, trả lại như là chức năng phân phối tích lũy, sử dụng 1 mức độ tự do. 0.52049988
= CHISQ.DIST (2,3, FALSE) Việc phân phối chi-bình phương cho 2, trả lại như là hàm mật độ xác suất, sử dụng 3 bậc tự do. 0.20755375

Có được viết tắt thông tin trên hóa đơn GTGT

Chi phí sản phẩm so với kế toán chi phí

excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here