Chi phí sản phẩm so với kế toán chi phí

0
722

Chi phí sản phẩm so với kế toán chi phí

Chi phí kế toánchi phí sản phẩm là hai phương pháp kế toán để xác định số tiền cần thiết để tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Quyết định của công ty về sử dụng kỹ thuật kế toán có thể có tác động lâu dài về cách thức doanh nghiệp diễn giải dữ liệu tài chính và đưa ra quyết định kinh doanh. Chi phí sản phẩm có thể làm việc tốt hơn cho một doanh nghiệp thiếu các cơ sở sản xuất hiện đại, trong khi chi phí kế toán phù hợp hơn với một công ty sử dụng các phương thức sản xuất quy mô lớn

Chi phí sản phẩm so với kế toán chi phí

Mời bạn xem thêm:

Định nghĩa chi phí sản phẩm Chi phí sản phẩm

là quá trình kế toán xác định tất cả các chi phí kinh doanh liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm của công ty. Các chi phí này có thể bao gồm mua nguyên vật liệu, tiền lương công nhân, chi phí vận chuyển sản xuất và phí lưu kho bán lẻ. Một công ty sử dụng các chi phí tổng thể này để lên kế hoạch cho nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau, bao gồm đặt giá sản phẩm và phát triển các chiến dịch quảng cáo. Một công ty cũng sử dụng chi phí sản phẩm để tìm cách hợp lý hóa chi phí sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ, việc chọn nguyên liệu thô hiệu quả hơn có thể cho phép một công ty tăng lợi nhuận từ doanh số bán lẻ bằng cách giảm chi phí tạo ra sản phẩm của mình.

Vấn đề với chi phí sản phẩm

Hiện đại hóa các kỹ thuật sản xuất và cải tiến trong vận chuyển sản phẩm đã thay đổi rất nhiều cách thức các doanh nghiệp tính toán chi phí sản phẩm. Theo eNotes, một trang web giáo dục, các cơ sở sản xuất trong thế kỷ 21 có thể lắp ráp các sản phẩm một cách nhanh chóng đến mức cần có ít hàng tồn kho thành phần. Điều này ám chỉ nhiều phương pháp tính toán chi phí sản phẩm cũ không có liên quan. Ngoài ra, sự thay đổi trong sản xuất tập trung để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua sản xuất đã dẫn đến dây chuyền sản xuất với phương sai nhỏ trong kỹ thuật sản xuất. Những sự khác biệt dường như nhỏ trong kỹ thuật sản xuất tạo ra các tình huống kế toán phức tạp, nơi các công ty gặp khó khăn trong việc xác định chi phí sản xuất thực tế trong ngắn hạn.

Định nghĩa kế toán chi phí Chi phí kế toán

là quá trình thu thập, phân loại và ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn thành một mục tiêu kinh doanh hoặc dự án công ty cụ thể. Theo BusinessDictionary.com, một doanh nghiệp sử dụng kế toán chi phí để phân tích dữ liệu thu được từ việc hoàn thành một nhiệm vụ kinh doanh để xác định giá trị hợp lý hoặc giá bán của sản phẩm được tạo ra từ nhiệm vụ đó. Ví dụ, một công ty tạo ra một dòng ván trượt tuyết thực hiện kế toán chi phí để xác định giá bán cho ván trượt mà cả hai đều bao gồm chi phí của công ty và cho phép doanh nghiệp trả lại lợi nhuận trên mỗi lần bán hàng. Chi phí kế toán cũng có thể giúp một công ty hợp lý hóa quy trình sản xuất của mình để giảm chi phí và mang lại lợi nhuận cao hơn cho doanh số bán sản phẩm riêng lẻ.

Ưu điểm kế toán chi phí

Không giống như chi phí sản phẩm, kế toán chi phí không có vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh dự báo cho phù hợp với kỹ thuật sản xuất hiện đại hoặc đếm các thành phần khoảng không quảng cáo riêng lẻ. Điều này cho phép hạch toán chi phí để cung cấp các báo cáo chi tiết về chi phí của từng giai đoạn sản xuất. Doanh nghiệp có thể sử dụng các báo cáo này để nhắm mục tiêu cụ thể các khu vực của công ty để giảm chi phí hoặc cải thiện hiệu quả. Ngoài ra, chi phí kế toán chỉ tập trung vào tiền mặt chi tiêu để tạo ra hàng hóa như là một yếu tố kinh tế của sản xuất. Điều này có nghĩa là một doanh nghiệp sử dụng chi phí kế toán xem tiền là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của công ty.
Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here