Home Kiến thức kế toán

Kiến thức kế toán

Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có 3 phương pháp là Phương pháp kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát Phương pháp kế...
Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp...
Can not type numbers in Excel My name is My Lan and I often follow the tips on Taimienphi site and I find these tips very useful especially the formulas or the Office functions that you are studying. Now my Excel numbering function is faulty and I want to ask...
Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp...
Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể học nâng cao nghiệp vụ kế toán. xin chia sẻ bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập nhập khẩu phải nộp, cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng nhập...
Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp...
Tùy đặc thù từng Doanh nghiệp, Công Ty mà hồ sơ báo cáo thuế hơi khác nhau một chút, Nhưng về phần chính thì báo cáo thuế hàng thàng có những thứ sau đây Hàng tháng DN phải nộp các báo cáo thuế sau:     - Tờ khai thuế GTGT :đối...
Theo Điều 8/TT 166/2013/TT-BTC đưa ra các mức phạt với các hành vi không khai đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế như sau:   1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có...
Tiền phụ cấp điện thoại được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu - Tại Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp về chi phí được trừ...
Kế toán cho hàng tồn kho là gì Việc tính toán tồn kho liên quan đến việc xác định số đơn vị đo chính xác bao gồm hàng tồn kho cuối và sau đó gán một giá trị cho các đơn vị đó. Chi phí kết quả sau đó được...