Tổng phụ theo số hoá đơn trong excel Công thức chung  = IF ( COUNTIF ( phạm vi , tiêu chí ) = 1 , SUMIF ( phạm vi , tiêu chí , sumrange , "" ) Giải trình  Để các giá trị phụ bằng số hóa đơn, bạn có thể sử dụng...
Tổng theo nhóm trong excel Công thức chung  = IF ( A2 = A1 , "" , SUMIF ( A: A , A2 , B: B )) Giải trình  Để dữ liệu tổng phụ theo nhóm hoặc nhãn, trực tiếp trong một bảng, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên...
Tra cứu nhanh dữ liệu trong bảng Excel: Thay thế VLOOKUP bằng INDEX và MATCH. Bạn đã biết chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé! Bạn vẫn đang sử dụng hàm Vlookup trong Excel để tìm mọi thứ trong một bảng tính hoặc phạm vi...
Tùy chọn sheet MS Excel cung cấp tùy chọn sheet khác nhau để in thông dụng như thường gridlines tế bào không được in. Nếu bạn muốn in của bạn để bao gồm các đường lưới, Chọn Page Layout »Tấm Tùy chọn nhóm» Gridlines »Kiểm tra Print . Tùy chọn trong...
Ứng dụng bảng tính Microsoft Excel  là một công cụ mạnh mẽ, sở hữu đầy đủ tính năng để làm việc với các bảng tính, thống kê, theo dõi, báo cáo phức tạp. Với số lượng câu lệnh, tính năng khổng lồ bạn sẽ mất rất nhiều thời gian...
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng hàm ATAN2 function trong excel  Hướng dẫn phương pháp sử dụng hàm ATAN2 Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của ATAN2  chức năng trong Microsoft Excel. Sự miêu tả Trả về arctang, hay nghịch đảo tang, các...