Ribbon trong Microsoft Excel đã được giới thiệu từ Excel 2007. Còn khả năng tùy chỉnh Ribbon bắt đầu xuất hiện trong Office 2010. Bạn có thể ẩn và hiển thị ribbon, thêm lệnh vào các tab trên ribbon và thậm chí tạo các tab của riêng mình. Cùng tìm...
Có rất nhiều tùy chọn tồn tại để tạo lưu đồ (hay còn gọi là sơ đồ luồng hoặc flowchart), Tuy nhiên nếu đã đăng ký Microsoft Office 365 thì điều này không cần thiết. Quản Trị Mạng đã chỉ cho bạn đọc cách tạo lưu đồ trong Word,...
Sau đây là cách sử dụng Hàm CONVERT function trong excel Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ... Chuyển đổi một số từ một hệ thống...
  Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm CONCAT function trong excel  . Một trong những chức năng văn bản trong Microsoft Excel. Hàm CONCAT function trong excel Chức năng này thay thế các chức năng CONCATENATE . Tuy nhiên, hàm...
Bài viết Hướng dẫn sử dụng Track Changes trong excel Khi bạn cần phải cộng tác trên nội dung của một bảng tính, hoặc nếu bạn cần một ai đó để đọc lại của bảng-Excel kế toán của Track Changes và Comments tính năng làm cho...
Excel là 1 công cụ hữu ích cho công việc của người kế toán. Bài viết tổng hợp các phím tắt trong Excel. Hy vọng sẽ giúp ích cho công việc kế toán trên Excel của các bạn. Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel: Ctrl + A : Bôi...
Tùy chọn sheet MS Excel cung cấp tùy chọn sheet khác nhau để in thông dụng như thường gridlines tế bào không được in. Nếu bạn muốn in của bạn để bao gồm các đường lưới, Chọn Page Layout »Tấm Tùy chọn nhóm» Gridlines »Kiểm tra Print . Tùy chọn trong...
Bài viết này giúp ta biết cách sử dụng hàm countif để ghi danh học sinh lớp. Các bạn hãy tham khảo để thực hiện đúng theo quy trình. Cách sử dụng hàm countif Công thức chung = IF ( COUNTIF ( phạm vi , lớp ), "x"...
Phần mềm kế toán excel phiên bản 2.1.5 được bổ sung điều chỉnh theo những quy định mới nhất, và tiện dụng nhất, với việc cố gắng tiện ích hóa những công thức, những định khoản, nhằm giúp các bạn ghi sổ, định khoản và kiểm tra một cách...
Hiển thị các thay đổi trong dữ liệu theo thời gian là một trong những nhiệm vụ trực quan hóa phổ biến nhất và MS Excel giúp dễ dàng tạo các biểu đồ để thực hiện điều đó. Biểu đồ đường và biểu đồ thanh hoạt động khá tốt cho...