Tham khảo thêm:Hàm BIN2OCT function trong excel Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BIN2OCT  chức năng trong Microsoft Excel. Hàm BIN2OCT function trong excel   Sự miêu tả Chuyển đổi một số nhị phân để bát phân. cú pháp BIN2OCT (số, ) Các chức năng cú pháp BIN2OCT có...
Cách sử dụng hàm Counta trong excel Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel COUNTA với cú pháp và các ví dụ. Sự miêu tả Hàm Microsoft Excel COUNTA đếm số ô không trống cũng như số đối số giá trị được cung cấp. Xem phần LƯU Ý...
Có rất nhiều tùy chọn tồn tại để tạo lưu đồ (hay còn gọi là sơ đồ luồng hoặc flowchart), Tuy nhiên nếu đã đăng ký Microsoft Office 365 thì điều này không cần thiết. Quản Trị Mạng đã chỉ cho bạn đọc cách tạo lưu đồ trong Word,...
Hiển thị các thay đổi trong dữ liệu theo thời gian là một trong những nhiệm vụ trực quan hóa phổ biến nhất và MS Excel giúp dễ dàng tạo các biểu đồ để thực hiện điều đó. Biểu đồ đường và biểu đồ thanh hoạt động khá tốt cho...
đánh dấu giá trị lớn trong excel
Bài viết giúp ta đếm các ô trống trong excel. Hãy tham khảo bài viết để thực hiện đúng quy trình Để đếm các ô trống trong excel 2003, 2007, 2010, hay 2013 rất đơn giản các bạn làm theo ví dụ, hướng dẫn dưới đây chỉ có 3 bước...
Công thức chung  = COUNTIFS ( RANGE1 , critera1 , RANGE2 , critera2 ) Giải trình  Nếu bạn muốn đếm các hàng có hai tiêu chí (hoặc nhiều hơn) phù hợp, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên hàm COUNTIFS. Trong ví dụ được hiển thị, chúng ta muốn đếm...
cách sử dụng hàm averageif trong excel Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVERAGEIF với cú pháp và các ví dụ. Sự miêu tả Hàm Microsoft Excel AVERAGEIF trả về giá trị trung bình (số học trung bình) của tất cả các số trong một dải ô,...
Microsoft Excel là phần mềm bảng tính được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và có lý do chính đáng cho việc đó. Excel có giao diện thân thiện với người dùng và các công cụ tích hợp mạnh mẽ giúp đơn giản hơn khi làm việc...
Excel là 1 công cụ hữu ích cho công việc của người kế toán. Bài viết tổng hợp các phím tắt trong Excel. Hy vọng sẽ giúp ích cho công việc kế toán trên Excel của các bạn. Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel: Ctrl + A : Bôi...