Tự học thực hành kế toán Thuế. Phần 2 : Kê Khai Thuế GTGT

0
603

HƯỚNG DẪN TỰ : KÊ KHAI THUẾ GTGT

1. Cách tính thuế GTGT và viết hóa đơn GTGT

Viết thuần thục hóa đơn, nếu đơn giá có VAT rồi thì chia ngược lại để lấy đơn giá chưa có VAT, VD: đơn vé xe buýt đã bao gồm VAT là 3000 thì giá chưa bào gồm thuế là 3000/1,1.
Công thức tính thuế đối với trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT ( hoặc trong thực tế khi giám đốc đưa hợp đồng trong đó giá đã bao gồm thuế VAT cho các kế toán viết hóa đơn)
                            Giá thanh toán
Giá chưa có thuế =———————————-

                            (1+thuế xuất)

Công thứ tính VAT hàng nhập khẩu :
Tổng tiền hàng + Thuế NK + thuế TTĐB = Tổng tiền x thuế suất
Tham Khảo chi tiết :
Chú ý: Liên quan đến hóa đơn chứng từ thì phải đọc TT219/2013, TT 39/2014

2. Đối tượng nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

Là các tổ chức các nhân có tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT ở VN và tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT và các tổ chức cá nhân khấu trừ thuế, làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

3. Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế

Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường: tờ khai theo mẫu GTGT theo mẫu 01/GTGT, trong đó gồm các phụ lục:
Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra

Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Theo luật Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hiệu lực ngày 1/1/2015 thì kể từ năm 2015 trở đi hồ sơ khai thuế không cần phải nộp kèm theo 2 PL trên, nhưng để tổng hợp số liệu lên tờ khai 01/GTGT thì các bạn vẫn phải làm 2 PL này.

Xác định kỳ kê khai:

Trước tháng 7/2013 thuế GTGT chỉ có một kỳ kê khai theo tháng, Nhưng bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 theo CV 8355/BTC-TCT hướng dẫn một số điều luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 thì có thêm một kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Và mới nhất hiện nay là TT 151/2014 quy định:
+ Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý: Theo thông tư 151/2014 chính thức có hiệu lực ngày 15/11/2014, việc Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
+ Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng: Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.
+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Đối với doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 và 2014 ( hoạt động chưa đủ 12 tháng của 01 năm dương lịch) thuộc trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD  việc khai thuế GTGT được thực  hiện theo quý và bắt đầu từ quý 4/2014, sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán HH, DV của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Chú ý:

-    Trường hợp NNT đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý (tại thời điểm áp dụng TT156/2013/TT-BTC) nhưng đã gửi thông báo xin chuyển sang kê khai theo mẫu 07/GTGT (ban hành kèm theo TT 151/2014) thì vẫn thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng đến hết chu kỳ 31/12/2016.

-    Trường hợp NNT đang kê khai thuế GTGT theo tháng, kể từ khi TT 151/2014 có hiệu lực thì sẽ chuyển sang kê khai theo quý từ quý 4/2014  (tháng 10, tháng 11 và tháng 12) nhưng đã lỡ kê khai thuế tháng 10 rồi thì NNT cần phải nộp mẫu 07/GTGT chậm nhất ngày 20/11, hoặc NNT làm công văn xin huỷ tờ khai tháng 10 để thực hiện kê khai thuế GTGT theo đúng quy định.

4. Hướng dẫn thực hành kê khai

- Tải phần mềm:

Thực hành kê khai:…Trên HTKK thuế, chọn mục thuế GTGT -> tick vào tờ khai GTGT 01/GTGT

Khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế thì hàng tháng phải làm  tờ khai thuế GTGT, có 2 trường hợp xảy ra:

Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ: cách làm: tích vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế GTGT. Sau khi làm xong in thành 3 bộ mang nộp cơ quan thuế.

Doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ:

Chú ý: trước khi kê 2 bản bán ra mua vào thì phải chuyển số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước trên tờ khai nếu có

Nếu tờ khải kỳ trước dư ở chỉ tiêu 40 thì số tiền này phải nộp cho nhà nước, ko đc chuyển sang kỳ sau

Nếu kỳ trước có số tiền dư ở 43 thì số tiền này đc chuyển sang chỉ tiêu 22 của tháng hiện tại

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1/GTGT

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hàng hóa dịch vụ giữa hàng hóa ko chịu thuế và chịu thuế )%. Đọc thông tư 129.

Giống nhau: Đều ko phải nộp thuế VAT đầu ra

Khác nhau:

Ko chịu thuếVAT 0%

Chịu thuế suất 0%.
1.Phần thuế suất khi viết hóa đơn gạch chéo
Tiền thuế viết số 0
2. Các hóa đơn đầu vào sẽ không đc khấu trừ VAT
3. Nhà nước chưa đánh thuế
1. Phần thuế suất 0%.
Tiền thuế thì gạch chéo
2. Các hóa đơn đầu vào đc khấu trừ VAT
3. Bị nhà nước đánh thuế ở mức 0%
Mục 5: Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai GTGT, Người nộp thuế kê khai toàn bộ các hóa đơn bán hàng hóa dich vụ, bán hàng đại lý đối với đl bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hóa đơn xuất hàng ủy thác nhập khẩu

Lưu ý: số liệu trên chỉ tiêu này không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng, giá bán của cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất bán trước đó, ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê, còn hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Hóa đơn nhận trả lại hàng của đơn vị mua hàng( liên 2 nhận từ người mua khi trả lại hàng họ phải viết 3 hóa đơn GTGT ghi lại hàng trả), ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê bán ra ( liên 3 của minh đã xuất từ trước)
Đối với hóa đơn GTGT bị thu hồi kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn. ( ví dụ trường hợp bán cho đối tượng ko có hóa đơn, trả lại hàng) ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê

Đối với hóa đơn đã kê khai các kỳ trước do sai sót( sai sót ko làm tăng, giảm thuế VAT phải nộp hoặc số thuế VAT còn đc khấu trừ, còn được hoàn) phải hủy để lập lại hóa đơn thay thế thì ghi âm trên cột doanh thu và cột thuế VAT trên bảng kê
Đối với hóa đơn xuất tiêu dung nội bộ( theo giá bán cho khi nộp thuế, còn theo kế toán thì theo giá vốn), xuất khuyến mại ( so sánh giữa hạch toán kế toán và hạch toán thuế) , quảng cáo, biếu tặng kê khai bình thường
Đối với hóa đơn dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng, như: điện, nước, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì đc kê khai tổng hợp danh sách bán lẻ trong ngày, ko phải kê khai theo từng lần thanh toán
Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào

Chỉ tiêu 1: ...

Các điều kiện khấu trừ thuế:

Về chứng từ: hợp lý, hợp lê và hợp pháp ( tính hợp lệ quan trọng nhất: là phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn và phải là hóa đơn liên 2 gốc

Về thời gian: hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng phát sinh

Về trị giá: phải thanh toán qua ngân hàng nếu tổng trị giá hóa đơn trên 20 triệu

Chú ý:

Hóa đơn thông thường không kê vào mục này

Đối với hóa đơn có phí, kê khai bình thường nhưng tiền phí ko kê vào, bởi vì phí ko chịu thuế.

Đối với hóa đơn đặc thù như vé xe vé tàu thì phải chia ngược lại để tính số thuế GTGT

Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá, số lượng của hóa đơn đã mua hàng trước đó: hóa đơn đc giảm thì ghi ấm cột doanh thu và số thuế GTGT trên bảng kê, hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường

Đối với hóa đơn xuất trả lại hàng của đơn vị bán hàng: ghi âm cột doanh số và số thuế GTGT trên bảng kê

2.Chỉ tiêu 2:

3.chỉ tiêu 3:...

Sau khi kê xong 2 bảng bán ra mua vào, số liệu tự động nhảy sang tờ khai

Nếu kê vào mục 3 của bảng kê mua vào, thì bắt buộc phải thêm phụ lục 01-4A/GTGT

Cách 1: kê hai bảng bán ra, mua vào trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai ( giống như trường hợp đã kê bên trên)

 Cách 2:  kê hai bảng bán ra, mua vào ngoài excel, sau đó tải bảng kê vào phần mền hỗ trợ kê khai – ko bắt buộc, do kế toán lựa chọn cho phù hợp

Cách làm: trên hỗ trợ kê khai thuế, chọn mục trợ giúp -> bảng kê bán ra, sau khi kê xong phải ghi lại tên file( tên file ko đc ghi có dấu) -> save as ...-> “bangkebanrathang2”, ... phải đóng file đó lại trước khi tải dữ liệu vào phần mền hỗ trợ kê khai

Cách tải dữ liệu vào phần mền: Mở phần mền HTKK, chọn mục Thuế GTGT -> chọn GTGT 01-> chọn phụ lục...-> tích vào “tải bảng kê” bên góc trên trái màn hình ---> “thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có” --> bấm vào nút “...” để tìm file -> “ tải dữ liệu”

Cách sao lưu dữ liệu:

Vào my computer -> ổ C -> program -> HTKK 3.2.5 ->data file -> copy foder mã số thuế vào usb rồi sang máy cần sao lưu paste, như vậy thì nó sẽ lưu giữ toàn bộ dữ liệu.

Còn  chỉ muốn lấy những tháng cần thiết thôi thì tích vào forder màu vàng và chỉ copy mục nhỏ( có hình quả cầu màu vàng) mà cần thiết thôi.


xem thêm:

Nguyên tắc kế toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 133 – TK 413

https://ketoan68.net/nguyen-tac-ke-toan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-theo-thong-tu-133-tk-413/


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here