Tính tổng toàn bộ cột trong excel

0
798

Tính tổng toàn bộ cột trong excel

Công thức chung 
= SUM ( A: A )
Mời bạn xem thêm: 

>>
>>
>>
Giải trình 
Tính tổng toàn bộ cột trong excel
Nếu bạn muốn tổng hợp một cột toàn bộ mà không cung cấp một giới hạn trên hoặc dưới, bạn có thể sử dụng hàm SUM với và cú pháp phạm vi cụ thể cho toàn bộ cột.
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G6 là:
= SUM ( D: D )
Công thức này hoạt động như thế nào
Excel hỗ trợ các tham chiếu “cột đầy đủ” và “dòng đầy đủ” như sau:
= SUM ( A: A )  // tổng hợp tất cả các cột A
 = SUM ( 3 : 3 )  // tổng hợp tất cả các hàng 3
Bạn có thể thấy cách hoạt động của chính mình bằng cách gõ “A: A”, “3: 3”, vv vào hộp tên (trái của thanh công thức) và nhấn return – Excel sẽ chọn toàn bộ cột hoặc hàng.
Hãy cẩn thận
Các tham khảo toàn cột và hàng là một cách dễ dàng để tham chiếu dữ liệu có thể thay đổi về kích thước, nhưng bạn cần phải chắc chắn rằng bạn không phải là vô tình bao gồm cả dữ liệu bổ sung.
Ví dụ: nếu bạn sử dụng = SUM (A: A 🙂 để tổng hợp tất cả cột A, và cột A cũng bao gồm một ngày ở đâu đó (bất cứ đâu), ngày này sẽ được bao gồm trong tổng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here