Thời hạn, mức xử phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

0
702

Tổng quan bài viết

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là loại báo cáo về tình hình về việc sử dụng hóa đơn đầu ra trong kỳ doanh nghiệp. Theo TT 39/2014/TT-BTC thì báo cáo tình hình sử dụng có 2 kỳ báo cáo theo tháng và theo quý

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Ví dụ báo cáo THSDHĐ của Tháng 9/2014, các bạn bắt đầu nộp được từ ngày 1/10/2014, hạn chậm nhất là ngày 20/10/2014. Hết ngày 20/10 mà không nộp thì gọi là nộp chậm.

– Theo quý: Thời hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ Qúy 3 / 2014. Hạn chậm nhất là ngày 30/10/2014.

Mức xử phạt về báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn được quy định tại điều 13 của TT 10/2014/TT-BTC có HL: 2/3/2014.

Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here