Sản phẩm thủy sản sơ chế có chịu thuế GTGT không

0
580

Tổng quan bài viết

Câu hỏi: Sản phẩm thủy sản của Công ty nếu chỉ qua sơ chế thông thường bằng các hình thức làm sạch và cắt lát chỉnh hình rồi bán cho khách hàng trong nước (bao gồm doanh nghiệp áp dụng hình thức kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp) thì mặt hàng này có thuộc diện không chịu thuế GTGT hay chịu thuế GTGT với mức suất thuế  5%?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phầm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”
Như vậy, căn cứ theo quy định trên, các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra thì không chịu thuế GTGT.
Công ty bạn có sản phẩm thủy sản mới qua sơ chế thông thường bán cho khách hàng trong nước thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here