Quy Trình rà soát sổ sách kế toán 2018

0
662

Quy trình rà soát sổ sách kế toán là quy trình mà mọi người làm nhiệm vụ kế toán cần nắm rõ và thực hiện cho doanh nghiệp

Quy Trình rà soát sổ sách kế toán 2018

– Xoát xét sổ sách cản bản check những điểm chính và phụ
– Rà soát những điểm cần thiết kiểm tra

1. Kiểm tra thuế TNCN

– Hợp đồng lao động từng người,phụ lục hợp đồng (nếu có), chứng minh thư còn hay mất
– Tờ khai quyết toán Thuế TNCN các Năm, Quyết toán thuế TNCN đầy đủ các năm hay không
– Bảng lương từng tháng, kèm bảng chấm công (xem khớp mức lương cơ bản, phụ cấp..)
– Quyết định tăng lương, và phụ lục hợp đồng lao động
– Thiếu ai bổ sung ghi chú lại

2. Kiểm tra hồ sơ khai thuế

– Khai báo thuế hàng tháng file cứng + hóa đơn chứng từ gốc (cái nào mất , sai sót MST, địa chỉ….kê ra giấy, ghi chú lại)
– Bảng giá thành và đăng ký định mức
– BCTC, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN file cứng

3. Kiểm tra hồ sơ hợp đồng

– Hợp đồng kinh tế đầu ra
+ Xây dựng : HĐKT & dự toán, Thanh lý,biên bản nghiệm thu,photo hóa đơn kẹp vào.
+ Thương mại : photo hóa đơn, HĐKT, Thanh lý, biên bản giao hàng, xuất kho
– Hợp đồng kinh tế đầu vào
+ Xây dựng, giao khoán: HĐKT, HĐ Giao khoán, biên bản nghiệm thu,photo hóa đơn kẹp vào
+ Thương mại: HĐKT, Thanh lý, biên bản giao hàng, hóa đơn đầu vào.

4. Hồ sơ ban đầu và chuẩn bị cho quyết toán thuế

– Giấy phép kinh doanh các lần thay đổi + gốc photo
– Điều lệ công ty
– Quy chế tài chính
– Xuất khai báo thuế ra bảng kê excel các năm (12 tháng)
– Photo hóa đơn > 20 triệu + UNC (Làm hồ sơ công nợ kèm bảng kê những hóa đơn trên 20 triệu)
– Lọc 1 file về hóa đơn > 20 triệu có ghi chú cột số tiền , ngày thanh toán
– Tập hợp sổ sách các năm bằng file cứng (bản giấy), Sổ cái, NXT, Bảng giá thành, CĐPS, Công nợ….
– Xuất toàn bộ sổ cái ra excel, CĐPS, NKC

5. Công tác chứng từ thuế và kê khai thuế, hóa đơn

– Hóa đơn đối chiếu với kê khai thuế đã kê khai ở phụ lục mua vào bán ra, hóa đơn sai đã có đủ các thủ tục chứng từ điểu chỉnh hay chưa
– Xuất khai báo thuế ra bảng kê excel các năm (12 tháng) (kiểm tra xem người củ làm có còn các files này hay không hay làm mất hết rùi)
– Kiêm tra chứng từ ngân hàng có đầy đủ hay không, có mất UNC nào hay không?
– Lọc 1 files về hóa đơn > 20 triệu có ghi chú cột số tiền , ngày thanh toán / tác dụng kê biên chứng từ UNC còn hay mất và đối chiếu công nợ có khớp sổ sách
– Xuất toàn bộ sổ cái ra excel, CĐPS: tác dụng sau này thanh tra thuế cấp cho họ khi giải trình
– Phôtô hóa đơn > 20 triệu + UNC + hợp đồng đầu vào lưu trữ mỗi 1 công ty là 1 tập có ghi chú tên các đơn vị cho dễ tìm

6. Kiểm tra sổ sách các năm đã in đầy đủ chưa.

– Tập hợp sổ sách các năm bằng file cứng (bản giấy),Sổ cái,NXT,Bảng giá thành, CĐPS,Công nợ….
– Sổ tổng hợp và sổ chi tiết sổ sách kế toán
= > Chốt lại những điểm bất thường và đưa ra phương án xử lý các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp, tìm phương án tối ưu để xử lý vấn đề phát sinh triệt để những sai phạm và tìm hướng khắc phục hậu quả
Chúc các bạn hoàn thành công việc tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here