Phân biệt nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

0
589

Phân biệt nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá

1. Nguyên vật liệu:

–  Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh, khi tham gia dưới sự lao động chung bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra sự hình thành toàn bộ. Do vậy, toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được chuyển kết một lần vào chi phí kinh doanh.

2. Công cụ dụng cụ:

–  Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn quy định để xếp vào TSCĐ. Mặc dù được quản lý và hoàn toàn giống như nguyên vật liệu nhưng thực tế công cụ dụng cụ lại có đặc điểm giống với TSCĐ, đó là tham gia vào nhiều kỳ sản xuất trong quá trình sử dụng chúng giữ nguyên hình thành hiện vật ban đầu, về mặt giá trị thì bị hao mòn cho đến khi hết quá trình sử dụng.

3. Hàng hoá:

–  Hàng hoá là doanh nghiệp mua về để bán chứ không đưa vào sản xuất hay tiêu dùng. Do vậy giá trị hàng lúc nhập kho và xuất kho đều bằng nhau trừ các trường hợp điều chỉnh

– Thành phẩm là sản phẩm hàng hoá do chính DN sản xuất ra đến bán ra ngoài. Thành phẩm được kết tinh từ NVL, máy móc thiết bị, CCDC và nhân công.

Sau đây chúng ta gọi tắt tất cả nguyên vật liệu, CCDC, hàng hoá, thành phẩm là hàng hoá.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here