Nguyên tắc kế toán chi phí dở dang trong ngành dịch vụ theo Thông tư 133

0
939

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC. Về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Công ty chúng tôi xin cung cấp tới các bạn bài viết. Bài viết này chỉ giúp bạn các Nguyên tắc kế toán chi phí dở dang trong ngành dịch vụ theo Thông tư 133.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nguyên tắc kế toán chi phí dở dang trong ngành dịch vụ theo Thông tư 133

a) Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”. Áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ,… Tài khoản này dùng để tập hợp chi phí (nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung). Và tính giá thành của khối lượng dịch vụ đã thực hiện.

b) Đối với ngành giao thông vận tải, tài khoản này dùng để tập hợp chi phí và tính giá thành về vận tải đường bộ (ô tô, tàu điện, vận tải bằng phương tiện thô sơ khác…). Vận tải đường sắt, đường thủy, đường hàng không, vận tải đường ống,…

Lưu ý:

Tài khoản 154 áp dụng cho ngành giao thông vận tải phải được mở chi tiết cho từng loại hoạt động (vận tải hành khách, vận tải hàng hoá,…). Theo từng doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh dịch vụ.

c) Trong quá trình vận tải. Săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh hơn mức khấu hao đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần nhưng giá trị săm lốp thay thế không tính vào giá thành vận tải. Ngay một lúc khi xuất dùng thay thế mà phải phân bổ dần theo từng kỳ. Vì vậy. Hàng kỳ các doanh nghiệp vận tải ôtô được trích trước chi phí săm lốp vào giá thành vận tải (chi phí phải trả). Theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

d) Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ thì không được tính vào giá thành sản phẩm. Mà được hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

đ) Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, tài khoản này được mở chi tiết theo từng loại hoạt động. Như: Hướng dẫn du lịch, kinh doanh khách sạn, kinh doanh vận tải du lịch,…

e) Trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Tài khoản 154 phải mở chi tiết theo từng loại dịch vụ. Như: dịch vụ ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ. Dịch vụ vui chơi giải trí, phục vụ khác (giặt, là, cắt tóc, điện tín, thể thao,…).

Trên đây là bài viết: Nguyên tắc kế toán chi phí dở dang trong ngành dịch vụ theo Thông tư 133

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn xem tại

https://ketoan68.net/nguyen-tac-ke-toan-chi-phi/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here