Nguyên tắc kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 133 – TK 418

0
636

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán, đặc biệt đối với phần vốn chủ sở hữu.

Nguyên tắc kế toán theo thông tư 133 – TK 418

1. Nguyên tắc kế toán

Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418 

 

Bên N:

Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bên Có:

Các quỹ thuộc vốn tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

Xem thêm:

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

Nhân một dãy ô bởi cùng một số công thức trong Excel

3 việc cần làm ngay khi vừa thất nghiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here