Một số cách ghi chép sổ sách khoa học

0
596
Hàm BITRSHIFT
Hướng dẫn làm Excel

Việc ghi chép sổ sách khoa học đảm bảo cho việc kiểm tra, xử lý số liệu nhanh, chính xác. Do vậy các bạn cần chú ý một số điểm sau đây

6.1              Hạch toán tài sản cố định mà việc mua rời rạc nhiều lần, xuất hiện nhiều hóa đơn, ví dụ như mua ô tô, thì nên hach toán qua tài khoản trung gia là 214 – Đầu tư xây dựng cơ bản – mua sắm tài sản. Sau khi hoàn tất việc mua bán và xác định được tổng giá trị tài sản đó rồi thì mới kết chuyển sang tài khoản 211 – tài sản cố định

6.2              Cần hạch  toán trên một TK nào đấy riêng phần chi phí khống chế 10% để dễ tính toán nhanh xem đã vượt mức quy định  lúc chi thêm chi phí này hay chưa.

6.3              Do yêu cầu quản lý hoặc do việc cân đối thu nhập chịu thuế trong kỳ nên đôi lúc phải treo lên rồi hạ xuống một số chi phí. Do vậy những chi phí chưa xác định được là có đưa vào trong kỳ hay không thì nên để vào một tài khoản riêng để lúc thay đổi chỉ cần thay đổi mã hiệu tài khoản đó thì công việc thay đổi này sẽ nhanh chóng và đảm bảo chính xác hơn.

6.4              Nếu DN có nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh khác nhau thì cần chi tiết các doanh thu, chi phí đến từng dịch vụ, dễ cho viêc tính toán lãi lỗ của từng loại dịch vụ khi thuế yêu cầu

6.5              Đối với công nợ khách hàng thì những khách được ghi chung vào mã khách hàng lẻ phải là những khách hàng đã thu tiền ngay sau khi bán, cuối kỳ không có số dư. Còn các khách hàng nào dù mua số lượng nhỏ nhưng chưa thanh toán luôn và có số dư cuối kỳ thì cần phải chi tiết đến từng đối tượng. Nếu không đến lúc thuế cũng sẽ yêu cầu chi tiết như thế.

6.6              Một số TK thực chất không phải là tài khoản công nợ như TK 128 – theo dõi khoản tiền gửi tiết kiệm thì nên mở thành tài khoản theo dõi công nợ để có thể theo dõi từng khoản tiền gửi tiết kiệm chính xác cả về gốc và lãi

6.7              Tương tự tài khoản 411 cũng thế, nên theo dõi chi tiết từng cổ đông vì các cổ đông sẽ nộp vốn rất nhiều lần, lúc cần báo cáo sẽ nhặt ra nhanh và dễ dàng.

6.8              Bất kể một bút toán nào được hạch toán vào sổ sách thuế đều phải được kèm theo chứng từ, bút tích chứng minh nghiệp vụ, các bảng biểu tính toán… không được tính nhẩm các bút toán trích lập, phân bổ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here