Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48

0
1125

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 mới nhất năm 2016 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng được vào làm ngay tại công ty

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48

Mẫu này được thiết kế  theo hình thức nhật ký chung. Bao gồm những mẫu sổ sau: 

1. Sổ nhật ký chung.
2. Danh mục hàng hóa.
3. Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.
4. Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.
5. Bảng kê Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa.
6. Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.
7. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).
8. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).
9. Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.
10. Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
11. Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.
12. Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).
13. Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).
14. Sổ quỹ tiền mặt.
15. Sổ tiền gửi ngân hàng.
16. Bảng cân đối kế toán.
17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
19. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
20. Bảng thanh toán tiền lương.
 

Bài viết này hướng dẫn bạn làm Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 mới nhất năm 2016 Xem tại:

https://ketoan68.net/mau-so-sach-ke-toan/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here