Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo TT 133 và TT 200

0
623

Công ty kế toán Thiên Ưng xin được cung cấp cho các bạn kế Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo cả 2 thông tư 133 và 200. Các bạn có thể tại nó về có thể áp dụng mẫu sổ sách kế toán trên Excel này để hạch toán cho chính doanh nghiệp mình làm việc.

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel này được thiết kế  theo hình thức nhật ký chung Bao gồm những mẫu sổ sau:

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo TT 133 và TT 200

 

 

1. Sổ nhật ký chung.
2. Danh mục hàng hóa.
3. Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.
4. Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.
5. Bảng kê Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa.
6. Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.
7. Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
8. Bảng phân bổ chi phí trả trước ( 242 ).
9. Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.
10. Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
11. Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.
12. Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).
13. Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).14. Sổ quỹ tiền mặt.

15. Sổ tiền gửi ngân hàng

16. Bảng cân đối kế toán.
17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
19. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
20. Bảng thanh toán tiền lương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here