Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15 và 48

0
669

Chúng tôi xin được cung cấp cho kế toán mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và quyết định 15 của bộ tài chính.

Đây là mẫu sổ sách được thiết kế  theo hình thức nhật ký chung Bao gồm những mẫu sổ sau:

 

 

 

1. Sổ nhật ký chung.

 

 

2. Danh mục hàng hóa.

 

 

3. Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.

 

 

4. Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.

 

 

5. Bảng kê Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa.

 

 

6. Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.

 

 

7. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).

 

 

8. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).

 

 

9. Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.

 

 

10. Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.

 

 

11. Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.

 

 

12. Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).

 

 

13. Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).

 

 

14. Sổ quỹ tiền mặt.

 

 

15. Sổ tiền gửi ngân hàng.

 

 

16. Bảng cân đối kế toán.

 

 

17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

 

18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

 

19. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

 

 

20. Bảng thanh toán tiền lương.

 

 

Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét của quý đọc giả. Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết mới của page.Chân thành cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ketoan68.net/mu-s-sach-k-toan-tren-excel-theo-quyt-dnh-15-va-48/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here