Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất

0
707
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất. Tư vấn thuế – tài chính doanh nghiệp, hướng dẫn làm báo cáo tài chính và thuyết minh tài chính.


Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Trong bài viết này, Luật Dương Gia xin gửi tới các bạn Mẫu sổ nhật ký chung và cách lập chính xác và đầy đủ nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và một số lưu ý khi làm nhật ký chung

Mẫu sổ nhật ký chung

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S03a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm…

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau X x x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S03a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh Số tiền phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
01/01/2017 PT01 01/01/2017 Góp vốn cổ phần 1 1111 4111 2,000,000,000
02/01/2017 BC01 02/01/2017 Góp vốn cổ phần 1 1121 4111 3,500,000,000
03/01/2017 0012508 03/01/2017 Mua thiết bị văn phòng

 

1 2422 331TL 27,000,000
03/01/2017 0012508 03/01/2017 Mua thiết bị văn phòng

 

2

 

1331 331TL 2,700,000
Cộng 2,842,162,400

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

– Tư vấn thuế – tài chính doanh nghiệp;

– Dịch vụ làm báo cáo thuế – tài chính doanh nghiệp chính xác;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất;

– Soạn thảo mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất;

Lưu ý: Biểu mẫu bạn đang tham khảo có thể đã hết hiệu lực và được thay thế bằng biểu mẫu mới tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn – hỗ trợ, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết – khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Xem thêm:

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

Nhân một dãy ô bởi cùng một số công thức trong Excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here