Mẫu sổ chi tiết hàng hoá tồn kho

0
1090

Bạn quan tâm đến mẫu sổ chi tiết hàng hoá xuất nhập tồn kho. Công ti chúng tôi xin chia sẻ cho bạn mẫu sổ chuẩn cho doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây dựng cùng tham khảo.

Mẫu sổ chi tiết hàng hoá tồn kho

Mẫu sổ chi tiết hàng hoá xuất nhập tồn kho

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI                                     

SỔ CHI TIẾT BÁN

HÀNG HOÁ

Địa chỉ : LÊ TRỌNG TẤN  – THANH XUÂN

                                            Quý 1 năm 2016

  – Mã hàng hoá, vật liệu

156-XMHT

   -Tài khoản

156

   – Tên hàng hoá, vật liệu

   – Xi măng HÀ TIÊN PCB40

   – Đơn vị tính

Tấn

SỐ CT NGÀY CT DIỄN GIẢI BÁN GIÁ VỐN LÃI GỘP GHI CHÚ
      Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền THEO SL BÁN LuỸ KẾ (TT dòng)
    Tồn đầu kỳ              
PX001 5/3/2013 Cty CP TM DV – XD Gia phú-Xi măng HÀ TIÊN PCB40             10       11,000,000                   10            10,800,000           200,000            200,000 2
                  –                      –                      –                           –                     –              200,000  
                  –                      –                      –                           –                     –              200,000  
                  –                      –                      –                           –                     –              200,000  
                  –                      –                      –                           –                     –              200,000  
                  –                      –                      –                           –                     –   #REF!  
                  –                      –                      –                           –                     –   #REF!  
                  –                      –                      –                           –                     –   #REF!  
                  –                      –                      –                           –                     –   #REF!  
                   
    CỘNG            10     11,000,000                   10          10,800,000                   –            200,000  
                   
              Ngày 21 Tháng 01 Năm 2017  
  Giám đốc   Kế toán trưởng   Người lập  
                   
                   
  ĐÀO VĂN HẢI   GIANG THỊ NHUNG   GIANG THỊ NHUNG  

 

Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu

Cách ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu

Sổ chi tiết nguyên vật liệu theo thông tư 200

Mẫu sổ nhập xuất tồn

Sổ chi tiết nguyên vật liệu excel

Mẫu sổ kho thẻ kho

Download mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu

Mẫu sổ nhập kho

Xem tại:https://ketoan68.net/mu-s-chi-tit-hang-hoa-tn-kho/(mở trong cửa sổ mới)

https://ketoan68.net/mu-s-chi-tit-hang-hoa-tn-kho/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here