Lớp học làm báo cáo tài chính cuối năm thực hành thực tế

0
636

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp được lập ra vào cuối năm và với mục đích là để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính

Đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khi tiến hành làm báo cáo tài chính cuối năm thì cần có những báo cáo bắt buộc sau:Lớp học làm báo cáo tài chính cuối năm thực hành thực tế

1.      Bảng Cân đối kế toán

2.      Bảng Cân đối tài khoản

3.      Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

4.      Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

5.      Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

Để có thể lên được những báo cáo trên kế toán cần đi theo trình tự hoạch toán lên sổ từ chi tiết đến tổng hợp rồi sau đó mới lên các báo cáo. Theo trình tự này thì kế toán sẽ hiểu rất rõ bản chất của công việc, hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ, kế toán sẽ có những cái nhìn sâu và chi tiết nhất về từng loại bảng biểu, báo cáo.

Còn khi bạn tham gia khóa học làm báo cáo tài chính cuối năm của công ty kế toán Thiên Ưng chúng tôi sẽ có 2 sự lựa chọn cho bạn:

1.

2. 

Học làm báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán.

( Misa – Fast )

Công ty bạn đang sử dụng lên sổ sách trên cái nào thì mình sẽ học cái đó. Còn đối với các bạn Sinh viên mới ra trường cũng như kế toán mới đi làm thì chúng ta nên học lập BCTC trên Excel để hiểu bản chất rõ nhất, v

à học cả trên phần mềm để đáp ứng nhu cầu của nhà Tuyển dụng.

Lớp học làm báo cáo tài chính cuối năm của Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ những kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm kèm bạn trực tiếp, cầm tay chỉ việc đến khi bạn thành thạo mọi kỹ năng, học với hóa đơn đỏ của các loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu của học viên.

Khóa học làm báo cáo tài chính cuối năm kéo dài khoảng 10 – 12 buổi.

Học phí là :  960.000

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here