Lịch khai giảng lớp Kế toán tại chi nhánh Đống Đa

0
538

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

KẾ TOÁN MINH VIỆT

CƠ SỞ: ĐỐNG ĐA

***

Số: 21-2018/TB-KG-ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

( V/v Lịch khai giảng lớp Kế toán tại chi nhánh Đống Đa )

Kính gửi:       – Giám đốc

                        – Chủ nhiệm HĐGV

                        – Trưởng các phòng ban

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Xét tình hình đăng ký học của học viên Chi nhánh Đống Đa thông báo lịch khai giảng lớp Kế toán tổng hợp như sau:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa

Địa điểm lớp học: Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

TEL: 0982 686 028 – Mr Hai

1. Lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP thực tế dành cho người CHƯA và ĐÃ biết: Sáng

   Ngày khai giảng chính thức: 14h chiều thứ 4 ngày 18/7/2018

Khóa học:                    ĐĐ-Nly-  K14.18 – Học phần Nguyên Lý

Lịch học:                      Chiều 2,4,6

Giảng viên phụ trách:    Nguyễn Văn Thức

Số lượng học viên dự kiến:       15

2. Lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP thực tế dành cho người CHƯA và ĐÃ biết: Tối

   Ngày khai giảng chính thức: 18h tối thứ 2 ngày 16/7/18

Khóa học:                    ĐĐ-Excel-  K14.18 – Học phần Thực hành

Lịch học:                      Tối

Giảng viên phụ trách:    Nguyễn Văn Thức

Số lượng học viên dự kiến:       27

3. Lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP thực tế dành cho người CHƯA và ĐÃ biết: Tối

   Ngày khai giảng chính thức: 18h tối thứ 6 ngày 20/7/18

Khóa học:                    ĐĐ-Thuế l-  K14.18 – Học phần Thuế

Lịch học:                      Tối 2,4,6

Giảng viên phụ trách:    Hoàng Thị Hồng

Số lượng học viên dự kiến:       15

Vậy Chi nhánh Đống Đa thông báo tới BGĐ và Trưởng bộ phận các phòng nắm được để tiện tư vấn, thông báo cho các học viên có nhu cầu đến đăng ký tham gia buổi khai giảng đầy đủ và đúng giờ như thời gian đã đề ra.

Trân trọng thông báo !.

* Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu VP.

TM. CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here