Học cách làm báo cáo tài chính trên Excel bằng hóa đơn đỏ

0
667

Học cách làm báo cáo tài chính trên Excel bằng hóa đơn đỏ

Báo cáo tài chính là các bản ghi chính thức về tình hình các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng thể về điều kiện tài chính của doanh nghiệp trong cả ngắn hạn và dài hạn.Nhìn vào báo cáo tài chính kế tóan có thể biết được tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho các cấp quản trị.

Làm báo cáo tài chính trên Excel vẫn được các doanh nghiệp v

ừa và nhỏ sử dụng mặc dù hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán, bởi tính phù hợp của kế toán trên Excel đối với các loại hình công ty này là rất cao. Và nếu doanh nghiệp của bạn đang sử dụng Excel để hoach toán kế toán mà bạn chưa biết cách lập báo cáo tài chính trên Excel thì mời bạn đến với Khóa học làm báo cái tài chính trên Excel

Để có thể lên được báo cáo tài chính thì trước hết các bạn cần phải học cách lên sổ sách kế toán trên Excel:

– Học làm và in các loại sổ sách kế toán Excel.

– Làm bảng cân đối phát sinh của tháng.Học cách làm báo cáo tài chính trên Excel bằng hóa đơn đỏ

– Sổ cái các tài khoản.

– Sổ quỹ tiền mặt.

– Bảng lương có trích BHXH- BHYT.

– Làm bảng trích khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ.

– Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng hợp – kho chi tiết.

– Phiếu thu- phiếu chi- phiếu nhập kho – phiếu xuất kho.

– Tính, phân bổ, hạch toán khấu hao TSCĐ và CDCC.
– Cuối kỳ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định lãi lỗ.

– In sổ sách, đóng chứng từ cuối năm..

Thực hành lập báo cáo tài chính. Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm :

– Bảng cân đối số phát sinh năm

– Bảng cân đối kế toán (In mã vạch)

– Báo cáo Kết quả hoạt động KD – Mẫu số B-02/DN (In mã vạch)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (In mã vạch)

– Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Sau khi đã lên được báo cáo tài chính trên Excel kế toán cần biết thêm về kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính, học cách kiểm tra và khắc phục các sai xót trong quá trình lập báo cáo tài chính.

Thời gian của khóa học cách làm báo cái tài chính trên Excel kéo dài từ 10 – 12. và được chia làm 3 ca học:

Sáng: 8h30 – 11h, Chiều 2h – 4h30, Tối 6h – 8h30.

Giáo viên của lớp học làm báo cáo tài chính là những kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lên các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, và có mong muốn truyền lại những kỹ năng đó cho các bạn.

Không giới hạn thời gian thực hành trên Excel, giảng viên có trách nhiệm dạy cho đến khi nào bạn lên được hoàn chỉnh một báo cáo tài chính.

Học xong bạn được cấp chứng chỉ.

Học phí : 960.000đ

CS1: K

ĐT Đại Kim –

Định Công – Hà Nội

CS2: Xu

ân Thuỷ Cầu Giấy – Hà Nội

CS3: Nguy

ễn Trãi – Thanh Xu

ân – Hà Nội

CS4: Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here