Hệ thống mẫu Chứng từ kế toán theo Thông tư 133

0
754


Danh mục Mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 133 mới nhất, áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống chứng từ gồm: Chứng từ kế toán TSCĐ, tiền lương, tiền tệ, hàng tồn kho, bán hàng (5 loại Chứng từ kế toán)

 

 

 

DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133
(Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

TT

 

 

 

TÊN CHỨNG TỪ

 

 

 

SỐ HIỆU

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Bảng chấm công

 

 

 

 

01a-LĐTL

 

 

 

2

 

 

 

  01b-LĐTL

 

 

 

3

 

 

 

  02-LĐTL

 

 

 

4

 

 

 

  03-LĐTL

 

 

 

5

 

 

 

Giấy đi đường

 

 

 

 

04-LĐTL

 

 

 

6

 

 

 

  05-LĐTL

 

 

 

7

 

 

 

  06-LĐTL

 

 

 

8

 

 

 

  07-LĐTL

 

 

 

9

 

 

 

  08-LĐTL

 

 

 

10

 

 

 

  09-LĐTL

 

 

 

11

 

 

 

  10-LĐTL

 

 

 

12

 

 

 

  11-LĐTL

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Phiếu nhập kho

 

 

 

 

01-VT

 

 

 

2

 

 

 

Phiếu xuất kho

 

 

 

 

02-VT

 

 

 

3

 

 

 

  03-VT

 

 

 

4

 

 

 

  04-VT

 

 

 

5

 

 

 

  05-VT

 

 

 

6

 

 

 

  06-VT

 

 

 

7

 

 

 

  07-VT

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  01-BH

 

 

 

2

 

 

 

Thẻ quầy hàng

 

 

 

 

02-BH

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Phiếu thu

 

 

 

 

01-TT

 

 

 

2

 

 

 

Phiếu chi

 

 

 

 

02-TT

 

 

 

3

 

 

 

  03-TT

 

 

 

4

 

 

 

  04-TT

 

 

 

5

 

 

 

  05-TT

 

 

 

6

 

 

 

  06-TT

 

 

 

7

 

 

 

  07-TT

 

 

 

8

 

 

 

 

 

(dùng cho VND)

 

 

08a-TT

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

(dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

 

 

08b-TT

 

 

 

10

 

 

 

  09-TT

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  01-TSCĐ

 

 

 

2

 

 

 

  02-TSCĐ

 

 

 

3

 

 

 

  03-TSCĐ

 

 

 

4

 

 

 

  04-TSCĐ

 

 

 

5

 

 

 

  05-TSCĐ

 

 

 

6

 

 

 

  06-TSCĐ

 

 

 

Tải Mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 133.

 

 

 

 

 

– Cách 1

: Tải toàn bộ về tại đây:https://ketoan68.net/cac-phuong-phap-ke-toan-hang-ton-kho-theo-thong-tu-113/

Thông tư 133https://ketoan68.net/h-thng-mu-chng-t-k-toan-theo-thong-t-133/(mở trong cửa sổ mới)

 

– Cách 2:

Chỉ tải từng Mẫu chứng từ: Các bạn muốn tải Mẫu chứng từ nào thì bấm chuột trái vào Tên mẫu chứng từ đó nhé.

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 

ketoanthienung@gmail.com

 (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
– Ngoài ra, khi có những Luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

 

 

Quy định về Chứng từ kế toán Doanh nghiệp:

 

– Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc)

doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán

 phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin

 theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

 

 

(Theo điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC)

 

 

 

 


 

(Quy định về việc lập, chữ ký trên chứng từ, luân chuyển chứng từ kế toán …)

:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Hệ thống mẫu Chứng từ kế toán theo Thông tư 133

 

https://ketoan68.net/h-thng-mu-chng-t-k-toan-theo-thong-t-133/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here