Hàm CHITEST function trong excel

0
998
hàm char trong excel

Sau đây là cách sử dụng Hàm CHITEST function trong excel

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011
Trả bài kiểm tra độc lập. CHITEST trả về giá trị từ (χ2) phân phối chi-squared cho các số liệu thống kê và các mức độ thích hợp của tự do. Bạn có thể sử dụng χ2 xét nghiệm để xác định xem kết quả đưa ra giả thuyết đều được kiểm tra bởi một thí nghiệm.

Hàm CHITEST function trong excel

QUAN TRỌNG:

 Chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem chức năng CHISQ.TEST .

Cú pháp

CHITEST (actual_range, expected_range)
 
Các chức năng cú pháp CHITEST có các đối số sau đây:
 
Actual_range      buộc. Phạm vi của các dữ liệu có chứa các quan sát để kiểm tra đối với các giá trị mong đợi.
Expected_range      buộc. Phạm vi của các dữ liệu có chứa tỷ lệ của sản phẩm các tổng dòng và cột tổng cộng vào tổng lớn.

Các chú thích

Nếu actual_range và expected_range có một số khác nhau của các điểm dữ liệu, CHITEST trả về # N / A giá trị lỗi.
Các thử nghiệm χ2 đầu tiên tính toán thống kê χ2 sử dụng công thức:
Hàm CHITEST function trong excel
Equation
Ở đâu:
Aij = tần số thực tế ở hàng thứ i, j-thứ cột
Eij = tần số mong đợi ở hàng thứ i, cột j-thứ
r = số hoặc các hàng
c = số cột
Một giá trị thấp của χ2 là một chỉ số độc lập. Như có thể thấy từ công thức, χ2 luôn luôn là tích cực hay 0, và là 0 nếu AIJ = eij với mọi i, j.
CHITEST trả về xác suất mà một giá trị thống kê χ2 ít nhất cũng như giá trị tính theo công thức trên có thể xảy ra bởi cơ hội theo giả định độc lập. Trong tính toán xác suất này, CHITEST sử dụng phân phối χ2 với số lượng thích hợp của mức độ tự do, df. Nếu r> 1 và c> 1, sau đó df = (r – 1) (c – 1). Nếu r = 1 và c> 1, sau đó df = c – 1 hoặc nếu r> 1 và c = 1, sau đó df = r – 1. r = c = 1 không được phép và # N / A được trả lại.
Sử dụng CHITEST là thích hợp nhất khi của eij là không quá nhỏ. Một số thống kê cho thấy mỗi eij phải lớn hơn hoặc bằng 5.

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Đàn Ông (Thực Tế) Phụ Nữ (Thực Tế) Sự Miêu Tả
58 35 Đồng ý
11 25 Trung tính
10 23 không đồng ý
Nam giới (dự kiến) Phụ nữ (dự kiến) Sự miêu tả
45,35 47,65 Đồng ý
17,56 18.44 Trung tính
16,09 16,91 không đồng ý
Công thức

 

Sự miêu tả

 

Kết quả

 

= CHITEST (A2: B4, A6: B8) Các số liệu thống kê χ2 cho dữ liệu trên là 16,16957 với 2 bậc tự do. 0.0003082

Bài viết này giúp bạn biết cách sử dụng Hàm CHITEST function trong excel. Xem tại:

https://ketoan68.net/ham-chitest-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here