Hàm CHIINV function trong excel

0
878

Sau đây là cách sử dụng Hàm CHIINV function trong excel

Trả về nghịch đảo của xác suất đúng đuôi của phân phối chi-squared. Nếu xác suất = CHIDIST (x, …), sau đó CHIINV (xác suất, …) = x. Sử dụng chức năng này để so sánh các kết quả quan sát được với những người dự kiến ​​để quyết định xem giả thuyết ban đầu của bạn là hợp lệ.

 

Hàm CHIINV function trong excel

QUAN TRỌNG:

 chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem CHISQ.INV chức năng và chức năng CHISQ.INV.RT .

Cú pháp

CHIINV (xác suất, deg_freedom)
Cú pháp CHIINV hàm có đối số sau:
Xác suất bắt buộc. Một xác suất kết hợp với sự phân phối chi-squared.
Deg_freedom bẳt buộc. Số bậc tự do.

Các chú thích

Nếu một trong hai tham số phải là số, CHIINV trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu xác suất 1, CHIINV0> trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu deg_freedom không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu deg_freedom 1,>trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Với giá trị cho xác suất, CHIINV tìm giá trị x sao cho CHIDIST (x, deg_freedom) = xác suất. Như vậy, độ chính xác của CHIINV phụ thuộc vào độ chính xác của CHIDIST. CHIINV sử dụng một kỹ thuật tìm kiếm lặp đi lặp lại. Nếu tìm kiếm đã không hội tụ sau 100 lần lặp, hàm trả về # N / A giá trị lỗi.

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Dữ Liệu Sự Miêu Tả  
0.050001 Xác suất kết hợp với sự phân phối chi-squared  
10 Bậc tự do  
Công thức

 

Sự miêu tả

 

Kết quả

 

= CHIINV (A2, A3)
Nghịch đảo của xác suất một đuôi của phân phối chi-squared.
18.306973

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm CHIINV function trong excel. Xem tại:

https://ketoan68.net/ham-chiinv-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here