Hàm BIN2OCT function trong excel

0
788

Tham khảo thêm:Hàm BIN2OCT function trong excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BIN2OCT  chức năng trong Microsoft Excel.
How to use the BIN2OCT function

Hàm BIN2OCT function trong excel

 

Sự miêu tả

Chuyển đổi một số nhị phân để bát phân.

cú pháp

BIN2OCT (số, [nơi])
Các chức năng cú pháp BIN2OCT có các đối số sau đây:
Số     buộc. Các số nhị phân bạn muốn chuyển đổi. Số không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bit). Các bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Số âm được biểu diễn bằng ký hiệu two’s-sung.
Đặt     tùy chọn. Số lượng ký tự sử dụng. Nếu nơi được bỏ qua, BIN2OCT sử dụng số lượng tối thiểu của các nhân vật cần thiết. Địa điểm là hữu ích cho việc đệm các giá trị trả về với 0s hàng đầu (số không).

Các chú thích

Nếu số lượng không phải là một số nhị phân có giá trị, hoặc nếu số có chứa hơn 10 ký tự (10 bit), BIN2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu số là tiêu cực, BIN2OCT bỏ qua nơi và trả về một số bát phân 10 ký tự.
Nếu BIN2OCT đòi hỏi nhiều hơn những nơi nhân vật, nó sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu những nơi không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu những nơi không phải là số, BIN2OCT trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu nơi này là tiêu cực, BIN2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức

 

Sự Miêu Tả

 

Kết Quả

 

= BIN2OCT (1001, 3) Chuyển đổi nhị phân 1001 tới bát phân với 3 ký tự 011
= BIN2OCT (1.100.100) Chuyển đổi nhị phân 1100100 để bát phân 144
= BIN2OCT (1111111111) Chuyển đổi nhị phân 1111111111 để bát phân 7777777777

Bài viết này mô tả cách sử dụng Hàm BIN2OCT function trong excel. Xem tại:

https://ketoan68.net/ham-bin2oct-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here