Hàm BESSELK function trong excel

0
796
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

Sau đây là cách sử dụng Hàm BESSELK function trong excel

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …
 
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BESSELK  chức năng trong Microsoft Excel.

Sự miêu tả Hàm BESSELK function trong excel

Trả về biến đổi hàm Bessel, đó là tương đương với các chức năng Bessel đánh giá cho các đối số hoàn toàn tưởng tượng.
cú pháp
BESSELK (X, N)

Cú pháp BESSELK hàm có đối số sau:

X     buộc. Các giá trị mà tại đó để đánh giá hàm.
N     buộc. Thứ tự của các chức năng. Nếu n không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn

Các chú thích

Nếu x phải là số, BESSELK trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu n phải là số, BESSELK trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu n 0,> trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Các n-thứ để sửa đổi Bessel chức năng của biến x là:
Equation
nơi Ga và Yn là các chức năng J và Y Bessel, tương ứng.

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức

 

Sự Miêu Tả

 

Kết Quả

 

= BESSELK (1,5, 1) hàm Bessel biến đổi ở 1.5 với một thứ tự 1. 0,277387804

 Xem tại:

https://ketoan68.net/ham-besselk-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here