Hạch toán khấu hao tài sản cố định

0
717
Cách tính lợi nhuận kinh tế trong kế toán

Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Việc trích khấu hao có thể tiến hành nhiều phương pháp và phỉa căn cứ vào quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài chính và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải được đảm bảo thu hồi vốn nhanh và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Hiện nay phương pháp khấu hao đường thẳng đang được áp dụng phổ biến, DN lựa chọn phải sử dụng nhất quán. Theo quy định hiện hành việc trích khấu hao hoặc thôi trích khấu hao được thực hiện bắt đầu từng ngày tăng hoặc giảm của TS đó

Theo thông tư 45/2013/TT_BTC, có 3 phương pháp khấu hao:

  1. +Phương pháp khấu hao đường thẳng
  2. +Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
  3. +Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm

Hiện nay các DN áp dụng chủ yếu theo phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng:

Công thức:

Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Nếu TS đang sử dụng nhưng ngừng hoạt động:

Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Ví dụ:

Có tô tô là tài sản 480tr tăng từ  ngày 01/01/2013

Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Định khoản     Nợ TK 154, 642, 641, 627

Có TK 214

+ Tài khoản sử dụng :

TK 214 : “ Hao mòn TSCĐ “

Kết cấu:

Hạch toán khấu hao tài sản cố định

+ Hach toán hao mòn TSCĐ:

– Lập bảng trích theo dõi từng TS tăng hoặc TS giảm để lập phân bổ cho chính xác không phỉa lập đi lập lại nhiều lần. Căn cứ vào bảng phân bổ để hạch toán vào từng loại chi phí

Nợ TK 154  ( sản xuất kinh doanh )

Nợ TK 642   ( Chi phí quản lý )

Có TK 214

Chú ý: Nếu DN mà mua TS đã qua sử dụng thì kế toán phải tính lại thời gian trích khấu hao hoặc khi nâng cấp TSCĐ thi kế toán phải tính lại nguyên giá

Trường hợp nếu DN mua nhà trên đất mà có quyền sử dung đất khi hạch toán kế toán phải bóc tách TSCĐ HH và TSCĐ VH để hạch toán riêng biệt

Ví dụ:  Khi mua nhà của người dân -> Lập biên bản thoả thuận -> lên cơ quan thuế xin hợp đồng

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here