Hạch toán doanh thu bán hàng – tài khoản 511

0
519
Các Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Hạch toán doanh thu bán hàng – tài khoản 511

Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 511: “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

Chi tiết theo từng loại hình kinh doanh

TK 5111 : Doanh thu bán hàng

TK 5112 : Doanh thu vận chuyển

………

a, Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong 1 kỳ kế toán

b, Kết cấu Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kết cấu tài khoản:

Hạch toán doanh thu bán hàng - tài khoản 511

c, Các nghiệp vụ phát sinh

Bán hàng:    Nợ TK 111, 112, 131             11 000

                            Có TK 511                      10 000

                            Có TK 3331                      1 000

                     Nợ TK 632

                            Có TK 156

Doanh thu của dịch vụ: Như nhà hàng, văn phòng luật, cắt tóc, gội đầu…. là những doanh nghiệp không kinh doanh hàng hoá

                  Nợ TK 111, 112, 131

                          Có TK 511

                          Có TK 3331

                 Nợ TK 632

                        Có TK 154

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here