Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

0
515

Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê kai thường xuyên

1, Đặc điểm:   CCDC thường có giá trị nhỏ dưới  10 triệu thời gian sử dụng ngắn khi phân bổ phải lập bảng phân bổ, phải được Giám Đốc xác nhận. Trong quá trình hạch toán kế toán phỉa sử dụng 2 tài khoản

TK 142 : Chi phí trả trước ngắn hạn

TK 242 : Chi phí trả trước dài hạn

  • Khi sử dụng 2 TK này kế toán phải biết phân loại đâu là CCDC, đâu là khoản mcụ chi phí để chúng ta sử dụng hạch toán vào các tài khoản cho đúng

2, Phương pháp phân bổ: Căn cứ vào giá trị và thời gian sử dụng của từng loại CCDC và khoản phục chi phí để áp dụng phương pháp cho đúng, phân bổ 30% đến 50% hoặc phân bổ dần dần

Công thức:

Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

  • Hạch toán:

+ Phân bổ 1 lần : ( Giá trị rất nhỏ )

Nợ TK 154, 642

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

+ Phân bổ 30%, 40%, 50%

– Là CCDC : Nợ TK 142             Lập bảng phân bổ

Có TK 153

Sau đó định khoản: Nợ TK 154, 642

Có TK 142    ( thường sd dưới 1 năm)

  • Khoản mục chi phí ( là sử chữa, văn phòng phẩm, thuê nhà…)

Nợ TK 142                                   Lập bảng phân bổ     Nợ TK 154, 642

Nợ TK 1331                                                                              Có TK 142

Có TK 111,112,331 ( sử dụng dưới 1 năm)

+ Phân bổ dần:

  • Là CCDC : Nợ TK 242               lập bảng phân bổ  : Nợ TK 154, 642

Có TK 153                                                Có TK 242

  • Là khoản mục chi phí: Nợ TK 242                         Lập bảng phân bổ : Nợ TK 154, 642

Nợ TK 1331                                                            Có TK 242

Có TK 111, 112, 331

(  Là CCDC + Khoản mục chi phí trên 1 năm sử dụng )

Ví dụ:  Khi mua CCDC : Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

Xuất cho bộ phận rồi phân bổ

Ví dụ : Thuê nhà trong 12 tháng

Nợ TK 154, 642        ( 12 tháng)

Có TK  335

Phân bổ    : Nợ TK 335                           ( 12 tháng)

Có TK 111, 112

Ví dụ: Thuê đắt trong 1 năm là kế toán bên trả tiền định khoản như khoản mục chi phí có dấu ( *)

Là kế toán bên nhận tiền: Nợ TK 111, 112

Có TK 3387

Có TK 3331

Tính Doanh thu: Nợ TK 3387            ( từng tháng hoặc từng năm)

Có TK 511

Chú ý:  – Khi lập bảng phan bổ kế toán phải xác định ngày nhập CCDC và ngày sử dụng. Đối với khoản mục chi phí thì phát sinh tháng nào thì được tính phân bổ cho cả tháng đó.

  • Trong quá trình phân bổ phải căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp đến tiến hành phân bổ. Nếu trường hợp lỗ phải xác định lại rồi mới tiến hành phân bổ
  • Trường hợp nếu CCDC đang sử dụng mà hỏng thì tạm ngừng phân bỏ, Nếu bán thì phân bổ cho hết rồi hãy bán

Ví dụ: Hàng bán bị trả lại

KHi bán

Bên bán

Bên mua

  • Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 511

Có TK 3331

  • Nợ TK 632

Có TK 156

Nhận lại hàng trả lại:

Nợ TK 5212

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

Nợ TK 156

Có TK 632

Cuối kỳ: Kết chuyển : Nợ TK 511

Có TK 5212

        Nợ TK 156

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

Trả lại hàng

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 156

Có TK 1331

( Viết hoá đơn trả lại hàng)

  • Trường hợp bên bán và ben mua đã tiến hàn kê khai thuế thì 2 bên phải điều chỉnh vào tháng sau = cách ke thẳng vào bảng kê của tháng hiện tại nhưng đặt dấu từ đằng trước theo đúng hoá đơn xuất trả lại.

Ví dụ:  Trên tờ khai hàng 500, VAT 50 thì đặt  – 500 thuế sẽ tự nhảy ( 50) , phần ghi chú ở cột kê khai ghi hoá đơn trả lại hàng.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

– DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email:  hoangtrungthat@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here