Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp – Tài khoản 642

0
560
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp – Tài khoản 642

Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ chi phí sản xuất chung phục vụ cho bộ máy hành chính ( gián tiếp ) gồm các khoản: văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí và các khoản phục vụ về lương, tài sản thuộc bộ máy hành chính

  Kết cấu :

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp - Tài khoản 642

* Các nghiệp vụ phát sinh :

+ Tính thuế môn bài:

Nợ TK 642

Có TK 3338

Nộp thuế

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

+ Thanh toán các chi phí mua ngoài ( điện, nước )

Nợ TK 642

Nợ TK 1331 ( nếu có)

Có TK 111, 112

+ Thanh toán công tác phí, tiếp khách, quảng cáo

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112

+ Xuất cho đối tượng chịu thuế:

Nợ TK 642

Có TK 511 ( DT nội bộ )

Nợ TK 1331

Có TK 3331

Không chịu thuế:

Nợ TK 642

Có TK 511 ( DT nội bộ )

Có TK 3331

+ Kết chuyển : Nợ TK 911

Có TK 642

Ví dụ: Mua máy tính

Chưa biết sử dụng cho bộ phận nào – > cho vào CCDC

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112

Sang tuần phân cho bộ phận kế toán

Nợ TK 142 ( nếu dưới 1 năm )

Nợ TK 242 ( nếu trên 1 năm)

Có TK 153

Nợ TK 142  lập bút toán phân bổ: Nợ TK 642

Nợ TK 154

Có TK 142   ( từng lần )

Nợ TK 242 -> lập phân bổ:       Nợ TK 642

Nợ TK 154

Có TK 242 ( Từng lần )

LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here