Hạch toán chi phí hoạt động tài chính – tài khoản 635

0
759
Hàm BAHTTEXT function trong excel

Hạch toán chi phí hoạt động tài chính – tài khoản 635

Tài khoản này dung để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản lỗ liên quan đến hoạt động tài chính, chi phí đi vay, chi phí liên quan đến vốn liên doanh, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, các khoản giao dịch về chứng khoán các khoản lỗ về tỷ giá hối đoái.

Kết cấu tài khoản:

Hạch toán chi phí hoạt động tài chính - tài khoản 635

Các nghiệp vụ phát sinh:

+ Lỗ trong thanh toán ( lỗ tỉ giá )

Nợ TK 331                                 20 000

Nợ TK 635                                      500

Có TK 1112, 1122          20 500

+ Thanh toán lãi vay

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

+ Chiết khấu thanh toán cho người mua

Nợ TK 635

Có TK 111, 112, 131

+ Thanh toán lãi trả chậm góp

Nợ TK 635

Có TK 242

+ Kết chuyển             :    Nợ TK 911

Có TK 635

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here