Ghi danh học sinh lớp bằng excel

0
885

Bài viết này giúp ta biết cách sử dụng hàm countif để ghi danh học sinh lớp. Các bạn hãy tham khảo để thực hiện đúng theo quy trình.

Cách sử dụng hàm countif

Công thức chung

= IF ( COUNTIF ( phạm vi , lớp ), “x” , “” )

Giải trình 

Để theo dõi việc ghi danh học sinh khi các lớp có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào bạn có thể tạo một bảng với các cột. Bổ sung, một cho mỗi lớp, để đánh dấu và đếm số lần ghi danh. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G6 là:
= IF ( COUNTIF ( $ C6: $ F6 , G $ 5 ), “x” , “” )
Ghi danh học sinh lớp bằng excel
Khi bạn đã đánh dấu các lớp học, bạn có thể bật tính năng tự động lọc và sau đó lọc từng lớp học nếu cần để liệt kê các học sinh đã đăng ký.

Công thức này hoạt động như thế nào?

Lưu ý mục đích của ví dụ này là làm thế nào một cách để “bình thường hoá” dữ liệu khi thứ tự của các giá trị là ngẫu nhiên. Có nhiều cách để tiếp cận vấn đề này.
Công thức trong G6 dựa vào hàm COUNTIF để đếm sự hiện diện của một lớp cụ thể (ví dụ: “toán”, nghệ thuật “, vv) trong các cột từ C đến F:
= IF ( COUNTIF ( $ C6: $ F6 , G $ 5 ), “x” , “” )
Tên lớp được kéo từ hàng 5, và tài liệu tham khảo được trộn lẫn để cho phép công thức được sao chép qua và xuống bảng.
Khi COUNTIF tìm thấy một lớp trong dải, nó sẽ trả về một số dương. Chức năng TheIF sẽ đánh giá bất kỳ kết quả tích cực nào là TRUE và trả về “x”. Nếu một lớp không được tìm thấy, COUNTIF sẽ trả lại bằng không và IF sẽ trả về một chuỗi rỗng (“”).

Công thức đếm số lần nhập học

Công thức được sử dụng trong hàng 4 để đếm học sinh trong mỗi lớp như sau:
= COUNTIF ( Bảng 1 [ Toán ], “x” )
Tài liệu tham khảo có cấu trúc được thêm tự động trong trường hợp này vì tất cả dữ liệu nằm trong một bảng. Công thức tương đương mà không tham khảo có cấu trúc là:
= COUNTIF ( G6: G15 , “x” )

Xem tại:

https://ketoan68.net/ghi-danh-hc-sinh-lp-bng-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here