Đếm các ô trống trong excel với hàm COUNTBLANK COUNTA

0
653

Đếm các ô trống trong excel với hàm COUNTBLANK COUNTA

3 bước đơn giản hướng dẫn bạn Đếm các ô trống trong excel với hàm COUNTBLANK COUNTA chỉ trong một nốt nhạc mà thôi.

Công thức chung 

= COUNTBLANK ( rng )

Giải trình 

Để đếm số ô trống, bạn có thể sử dụng chức năng COUNTBLANK. Trong dạng chung của công thức (ở trên) rng đại diện cho một dải ô.

Đếm các ô trống trong excel với hàm COUNTBLANK COUNTA

Trong ví dụ, ô tích cực chứa công thức này:

= COUNTBLANK ( B4: B8 )

Công thức này hoạt động như thế nào

COUNTIF đếm số ô trong dải không có bất kỳ giá trị nào và trả về số này là kết quả. Các ô chứa văn bản, số, ngày tháng, lỗi, v.v … không được tính.

Bạn có thể dễ dàng đếm các ô không được để trống bằng cách sử dụng hàm COUNTA với cùng một phạm vi như sau:

= COUNTA ( B4: B8 )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here