Đếm các ô có số lẻ số chẵn trong excel

0
739

https://ketoan68.net/dm-cac-o-co-s-l-s-chn-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

Đếm các ô có số lẻ số chẵn trong excel

Công thức chung 
= SUMPRODUCT ( – ( MOD ( rng , 2 ) = 1 ))

 

Giải trình 
Để đếm các ô có các số lẻ, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên hàm SUMPRODUCT cùng với hàm MOD.
Đếm các ô có số lẻ số chẵn trong excel
Trong ví dụ, công thức trong ô E6 là:
= SUMPRODUCT ( – ( MOD ( rng , 2 ) = 1 ))

 

Công thức này trả về 4 vì có 4 số lẻ trong dãy B6: B11 (được đặt tên là dãy, “rng” trong công thức).
Công thức này hoạt động như thế nào
Hàm SUMPRODUCT hoạt động trực tiếp với các mảng.
Một điều bạn có thể làm khá dễ dàng với SUMPRODUCT là thực hiện một bài kiểm tra trên một mảng sử dụng một hoặc nhiều tiêu chí, sau đó đếm kết quả.
Trong trường hợp này, chúng tôi đang chạy thử nghiệm cho một số lẻ, sử dụng chức năng MOD:
MOD ( rng , 2 ) = 1

 

MOD trả về phần còn lại sau khi phân chia. Trong trường hợp này, số chia là 2, vì vậy MOD sẽ trả lại phần còn lại của 1 cho bất kỳ số lẻ, và phần còn lại của số không cho số chẵn.
Bên trong SUMPRODUCT, bài kiểm tra này được chạy trên mỗi ô trong B6: B11, kết quả là một mảng các giá trị TRUE / FALSE:
{FALSE; TRUE; TRUE; TRUE; FALSE; TRUE}
Sau khi ép buộc giá trị TRUE / FALSE cho các con số sử dụng tiêu cực kép, chúng ta có:
{0; 1; 1; 1; 0; 1}
SUMPRODUCT sau đó chỉ đơn giản là tổng hợp những con số này và trả về 4
Mời bạn xem thêm:

 

>>
>>
>>

Các loại chi phí trong kế toán xây dựng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here