Đếm các ô có chứa số trong excel

0
789

Đếm các ô có chứa số trong excel

Công thức chung trên excel
= COUNT ( rng )

 

Giải trình 
Để đếm số ô không được để trống, sử dụng chức năng COUNT. Trong dạng chung của công thức (ở trên) range đại diện cho một dải ô trên excel.
Đếm các ô có chứa số trong excel
Trong ví dụ, ô tích cực chứa công thức này:
= COUNT ( B4: B8 )

 

Công thức này hoạt động như thế nào
Chức năng COUNT hoàn toàn tự động. Nó đếm số ô trong dãy chứa các con số và trả về kết quả.
Đếm các ô không chứa số
Để đếm số ô trong một phạm vi không chứa số, sử dụng công thức SUMPRODUCT này:
= SUMPRODUCT ( – KHÔNG ( ISNUMBER ( B4: B8 )))

 

Mời bạn xem thêm kiến thức tại link bài viết sau:

 

https://ketoan68.net/dm-cac-o-co-cha-s-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

>>
>>
>>

 

https://ketoan68.net/dm-cac-o-co-cha-s-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

Mong nhận được những nhận xét từ các bạn đọc giả. Hẹn các bạn tại các bài viết mới.Chân thành cảm ơn các bạn!

Mong nhận được những nhận xét từ các bạn đọc giả. Hẹn các bạn tại các bài viết mới.Chân thành cảm ơn các bạn!

Mong nhận được những nhận xét từ các bạn đọc giả. Hẹn các bạn tại các bài viết mới.Chân thành cảm ơn các bạn!

Mong nhận được những nhận xét từ các bạn đọc giả. Hẹn các bạn tại các bài viết mới.Chân thành cảm ơn các bạn!

Mong nhận được những nhận xét từ các bạn đọc giả. Hẹn các bạn tại các bài viết mới.Chân thành cảm ơn các bạn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here