Chuyển đổi tiền tệ đơn giản trong excel

0
925

Công thức chung 

= VLOOKUP ( tiền tệ , xtable , cột , 0 ) * Số tiền

Giải trình 

Để chuyển đổi từ một loại tiền tệ nhất định sang các đơn vị tiền tệ khác, bạn có thể sử dụng chức năng VLOOKUP. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:

= VLOOKUP ( D5 , xtable , 2 , 0 ) * B5

chuyển đổi số tiền trong cột B từ đô la Mỹ (USD) sang đơn vị tiền tệ được chỉ ra trong cột D, trong đó phạm vi có tên “xtable” dùng để chỉ G5: H10.

Chuyển đổi tiền tệ đơn giản trong excel

Công thức này hoạt động như thế nào

Công thức trong ví dụ này chuyển đổi số tiền bằng USD sang các loại tiền tệ khác sử dụng mã tiền tệ. Các đơn vị tiền tệ hiện có và tỷ lệ chuyển đổi chính xác có thể được điều chỉnh bằng cách chỉnh sửa giá trị trong bảng ở bên phải.

Lõi của công thức này là chức năng VLOOKUP, được cấu hình như sau:
= VLOOKUP ( D5 , xtable , 2 , 0 )

Ở đây, giá trị tra cứu xuất phát từ cột D, mảng bảng là dải có tên “xtable”, cột chỉ số là 2, và kiểu đối sánh được đặt để khớp chính xác.

Trong cấu hình này, VLOOKUP tìm thấy đơn vị tiền tệ trong bảng và lấy ra tỷ lệ chuyển đổi từ cột H. Nếu mã tiền tệ
Nested IF tương đương
Với một công thức dựa trên Nested IFs, giải pháp sẽ như sau:
=IF(D5=”usd”,1,
IF(D5=”eur”,0.84,
IF(D5=”yen”,112.35,
IF(D5=”can”,1.23,
IF(D5=”gpb”,0.74,
IF(D5=”cny”,6.59))))))*B5
Đã thêm dòng bổ sung để có thể đọc tốt hơn .

Lưu ý: Vlookup nói chung là một giải pháp tốt hơn, vì các giá trị dễ nhìn thấy và chỉnh sửa bất cứ lúc nào, công thức dễ đọc hơn, và các giá trị tỷ giá không được lưu trữ thừa trong nhiều công thức khác nhau.

INDEX và MATCH tương đương

Với hàm INDEX và MATCH, giải pháp sẽ như sau:

= INDEX ( $ H $ 5: $ H $ 10 , ĐẠI LÝ ( D5 , $ G $ 5: $ G $ 10 , 0 )) * B5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here