Cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ

0
577

Cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ

1. Đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ

a) Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

2. Cách tính số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra  – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

a) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.Thuế giá trị gia tăng đầu ra =  giá tính thuế của HHDV chịu thuế bán ra  (x)  thuế suất thuế GTGTb) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ.c) Trường hợp đặc biệt:


Đối với những hoá đơn đặc thù như tem, vé cước vận tải, vé sổ xố kiến thiết, trên hoá đơn có thể hiện giá đã bao gồm thuế GTGT thì kế toán phải tách thuế theo công thức:


                              Giá thanh toán (tiền bán tem, vé)Giá chưa thuế =      ---------------------------------------                                   1 + thuế suất (%)=> Thuế giá trị gia tăng phải nộp =  giá thanh toán (tiền bán tem, vé...)  - giá chưa thuếChú ý: 

Số thuế GTGT phải nộp

=

Số thuế GTGT đầu ra

 -

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Theo công thức trên:+ Nếu số thuế GTGT phải nộp > 0 tức là số thuế GTGT đầu ra lớn hơn số thuế GTGT đầu vào nhưng doanh nghiệp chưa chắc đã phải nộp thuế vì điều này còn phụ thuộc vào số thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang.+ Nếu số thuế GTGT phải nộpVí dụ:Công ty TNHH Dịch Vụ Thiên Ưng tiến hành tính số thuế GTGT phải nộp cho quý II/2014 :Số thuế GTGT phải nộp = 5 triệu - 3 triệu = 2 triệuNhưng trong quý I/2014, Công ty còn 2 triệu thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ, thì sẽ được thực hiện khấu trừ sang quý II/2014, do đó Số thuế GTGT phải nộp trong quý II là 0, hoặc trường hợp lũy kế sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì công ty sẽ được hoàn thuế.


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here