Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

0
734

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel để làm các công việc kế toán như: Kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ NKC lên bảng cân đối phát sinh..

1. Công dụng của hàm SUMIF trong Excel kế toán:

– Kết chuyển các bút toán cuối kỳ
– Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm
– Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “ Bảng NHập Xuất Tồn “
– Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng”
Và cá bảng tính có liên quan..

2. Tác dụng hàm SUmif: Hàm sumif là hàm tính tổng theo điều kiện:

– Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chưa điều kiện cần tính. Cụ thể trong bài: Là dãy ô chứa tài khoản trong cột TK Nợ/TK Có trên NKC. Hoặc dãy ô chứa mã hàng trên Phiếu nhập kho, Xuất kho …vv
 
– Điều kiện cần tính: Phải có “ Tên “ trong dãy ô điều kiện. CỤ thể trong bài : Là Tài khoản cần tính trên NKC hoặc mã hàng trên kho ( bảng Nhập Xuất Tồn ) hoặc TK cần tổng hợp trên bảng Cân đối phát sinh…. ( Điều kiện cần tính chỉ là một ô )
 
– Dãy ô tính tổng: Là dãy ô chưa giá trị trong cột phát sinh Npj hoặc phát sinh. Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền trên kho ( trên phiếu NK, XK ). Dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng nhau, tức điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng nhau.

– Hướng dẫn khi muốn tuyệt đối dòng hoặc cột ( việc tuyệt đối dòng hoặc cột là tuỳ vào từng trường hợp ): 


Bấn F4 ( 1 lần ): Để có gái trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ( $cột$dòng). Ví dụ: $E$12 – tức là cố định cột E và cố định dòng 12
 
Bấm F4 ( 2lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng). Ví dụ: E$12 – tức là cố định Dòng 12, không cố định cột E
 
Bấm F4( 3lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng). Ví dụ: $E12 – tức là cố định Cột E, không cố định dòng 12.

Theo công thức trong bảng tính thì:


–  Dãy ô điều kiện là E15 đến E180 ( tức là kéo từ nghiệp vụ phát sinh đầu tiên của tháng )
–  Điều kiện cần tính là ô E112 ( tức là ô điều kiện cần tính )
– Dãy ô tính tổng là H15 đến H180

Lưu ý:

Với các bút toán kết chuyển cuối kỳ thì điều kiện cần tính có thể bấm trực tiếp vào ô chứa nó. Hoặc gõ trực tiếp tài khoản cần kết chuyển vào công thức

Ví dụ: =SUMIF( $E15:$E180, 5111,$H$15:$H$180)

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn và chi tiết hơn khi sử dụng hàm SUMIF

 Bài viết giúp ta biết Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán. Xem tại:

https://ketoan68.net/cach-s-dng-ham-sumif-trong-excel-k-toan/(mở trong cửa sổ mới)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here