Cách sử dụng hàm averagea trong excel

0
652

Cách sử dụng hàm averagea trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVERAGEA với cú pháp và các ví dụ.
Sự miêu tả
Hàm Microsoft Excel AVERAGEA trả về giá trị trung bình (số học trung bình) của các số được cung cấp. Hàm AVERAGEA khác với hàm AVERAGE ở chỗ hàm xử lý TRUE dưới dạng giá trị 1 và FALSE dưới dạng giá trị 0.
Hàm AVERAGEA là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm AVERAGEA có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
Cú pháp cho hàm AVERAGEA trong Microsoft Excel là:
AVERAGEA( number1, [number2], … [number_n] )
Tham số hoặc đối số
số thứ 1, số 2, … số thứ
Giá trị số – chúng có thể là số, dải ô , mảng hoặc tham chiếu được đặt tên theo số. Có thể có tối đa 30 giá trị được nhập.
Hàm AVERAGEA trả về một giá trị số.
Áp dụng cho
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Loại chức năng
Hàm bảng tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem một số ví dụ về hàm AVERAGEA của Excel và khám phá cách sử dụng hàm AVERAGEA như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
Cách sử dụng hàm averagea trong excel
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ AVERAGEA sau sẽ trả về:
=AVERAGEA(B2, B3)
Result: 8.85
=AVERAGEA(B3, B5, 45)
Result: 17.73333333
=AVERAGEA(B2:B6)
Result: 43.74
=AVERAGEA(B5, B6)
Result: 0.5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here