Cách đặt mật khẩu (Pass) cho file Word và Excel

0
647
Hàm DEC2OCT

Cài pass (đặt mật khẩu) cho Word và Excel ( dành cho bộ Office 2003)

Bạn có thể đặt mật khẩu cho word như sau: Chọn Save As/ Tools/Security Option sau dó bác nhập pass và bấm OK.

Bạn có thể đặt mật khẩu cho Excel như sau: Chọn Save As/ Tools/ General Opitons sau đó bác nhập pass và bấm OK. Cách đặt pass cho excel 2007 thì save as ~> tool options ~> general option Lưu ý: với cách đặt Pass như trên thì người khác không thể xem được nội dung bên trong nhưng họ có thể xóa được file đó. Các bạn nên đặt Pass có độ bảo mật cao bằng cách gõ cả ký tự số và ký tự chữ trong Pass, có ký hiệu đặc biệt càng tốt Hiện nay có rất nhiều phần mềm có thể phá được những Pass này vì vậy Kế toán không nên tự tin quá vào độ an toàn của thông tin trong file khi đã đặt Pass.
Xem thêm:
Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here