Các phím tắt thường dùng trên Word

0
742
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

Sau đây là 11 phím tắt trong excelCÁC PHÍM TẮT THƯỜNG SỬ DỤNG NHẤT TRONG WORD

Khi làm việc trên Word, các bạn đa số thường sử dụng chuột hoặc những cách thủ công mà chưa biết cách sử dụng cũng như tận dụng hết những công dụng của các phím tắt. Việc sử dụng các phím tắt này không những giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn khi soạn thảo các văn bản, giấy tờ cần thiết trong công việc kế toán của mình.

Dưới đây kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những phím tắt thường được sử dụng nhiều nhất trên Word để các bạn cùng tham khảo:

File Ctrl + O mở file cũ
Ctrl + N: mở file mới
Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời
Ctrl + S: save
F12 = Save as
Ctrl + P : in
Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ
Ctrl + di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình
Font Ctrl + B: in đậm
Ctrl + I: in nghiên
Ctrl + U: gạch chân
Ctrl + Shift + F : vào mục đổi font chữ
Ctrl + Shift + P : vào mục đổi cỡ chữ
Ctrl + D: mở hộp thoại định dạng font
Shift + F3: Chuyển chữ thành in hoa toàn bộ văn bản (sau khi đánh dấu toàn bộ văn bản)
Sao chép, cắn dán Ctrl + C: copy
Ctrl + V: paste
Ctrl + X: cắt
Ctrl + Shift + C: sao chép định dạng
Ctrl + Shift + V: paste định dạng
To nhỏ cỡ chữ Ctrl + ] : tăng 1 cỡ chữ
Ctrl + [ : giảm 1 cỡ chữ
Ctrl + > : tăng 2 cỡ chữ
Ctrl +
Tạo chỉ số Ctrl + Shift + “+=” : chỉ số trên
Ctrl + “+=” : chỉ số dưới
Căn lề văn bản Ctrl + L : trái
Ctrl + R: phải
Ctrl + E: giữa
Ctrl + J: căn 2 lề trái phải
Tab: Thụt dòng đầu tiên của đoạn VB
Ctrl + T: thụt từ dòng thứ 2 của đoạn VB
Ctrl + M: thụt vào toàn bộ đoạn vằn bản
Ctrl + Shift + M: lệnh hủy Ctrl + M
Ctrl + Q: thu gọn khoảng cách giữa các dòng
Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động Ctrl + Z
Ctrl + Y
F4: lặp lại câu lệnh liền kề trước đó
Tìm kiếm, thay thế dữ liệu Ctrl + H: thay thế
Ctrl + F: tìm kiếm
Di chuyển trong file Ctrl + G (=F5)
PageUp
Pagedown
Ctrl + home
Ctrl + end
Chọn văn bản: Shift + mũi tên phải
Shift + mũi tên trái
Shift + mũi tên lên: chọn một dòng bên trên
Shift + mũi tên xuống: chọn một dòng bên dưới
Ctrl + Shift + mũi tên phải : chọn một chữ bên phải
Ctrl + Shift + mũi tên trái : chọn một chữ bên trái
Ctrl + A: chọn toàn bộ văn bản
Ctrl + Shift + home: chọn từ con trỏ đến đầu VB
Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến cuối VB
Xóa Delete: xóa trước
Backspace: xóa sau
Ctrl + Delete : xóa một từ trước
Ctrl + Backspace: xóa một từ sau
Menu & Toolbar Alt: chạy lên thanh menu
Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu
Shift tab : di chuyển ngược lại
Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo
Alt + ký tự gạch chân
Alt + mũi tên xuống  mũi tên xuống) : xổ danh mục trong một mục
Enter: chọn
ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar
Giãn dòng: Ctrl + 1: giãn dòng 1 line
Ctrl + 2: giãn dòng 2 line
Ctrl + 5: giãn dòng 1,5 line
Khác Ctrl + F2 = xem trước trang in
Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file
Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here