Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

0
675
Trước ngày 01/07/2013 thì báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chỉ có một kỳ kê khai là kỳ theo quý nhưng kể từ khi có công văn 7527 và công văn 5374 ngày 13/08/2013 hướng dẫn công văn 7527 ngày 12/06/2013 quy định như sau " ....yều cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng ...".
Thời điểm sau ngày 01/07/2013: khi BTC ban hành Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/06/2014 quy định rõ hơn về việc làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng tại điều 27 như sau: "Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.


Tại thời điểm hiện tại:áp dụng theo TT 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung TT39/2014 - chi tiết tại khoản 4 điều 5, có xác định rõ đối tượng làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là: dành cho doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế ( đối tượng này sẽ nhận được thông báo của cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

Hiện nay trên phần mềm HTKK 3.3.4 đã hỗ trợ việc làm báo cáo tình hình sủ dụng hoá đơn theo tháng nên các bạn có thể thực hiện trực tiếp trên phần mềm HTKK theo đường dẫn:Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng trên phần mềm HTKK 3.3.4:

Đầu tiên bạn mở phần mềm HTKK -> chọn mục Hoá Đơn -> báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC) -> các bạn tích chọn tờ khai tháng (làm báo cáo tháng nào thì các bạn điền tháng đó).Chú ý: các công ty làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý cũng làm tương tự theo hướng dẫn dưới đây nhé.Dưới đây là giao diện của báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng, kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn ghi chi tiết theo từng chỉ tiêu cụ thể:Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng
Chỉ tiêu Nội dung Ví dụ
Mã loại hoá đơn Các bạn click vào ô tam giác nhỏ để chọn mã loại HĐ mà công ty sử dụng, Công ty kế toán Thiên Ưng sử dụng mẫu hoá đơn bán hàng có 3 liên mua của chi cục thuế năm 2014, thì tiến hành chọn như sau:

+ Mã loại hoá đơn: 02GTTT

+ Tên loại hoá đơn: hoá đơn bán hàng

+ Ký hiệu mẫu hoá đơn: 02GTGT3/001

Tên loại hoá đơn Phần mềm sẽ tự động nhảy.
Ký hiệu mẫu hoá đơn Phải đủ 11 ký tự, phần mềm đã đưa 6 ký tự còn 5 ký tự nữa các bạn lấy bên góc phải của tờ HĐ đầu ra.
Ký hiệu hoá đơn Lấy ở dòng thứ 2 bên góc phải tờ hoá đơn đầu ra Ví dụ: 01BC/14P
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ – Số tồn đầu kỳ:

+ Nếu như làm BCTHSDHD lần đầu các bạn bỏ qua cột này mà điền vào số mua/phát hành trong kỳ

+ Nếu làm báo cáo là các tháng tiếp theo phần mềm tự động cập nhập từ cột tồn cuối kỳ trong báo cáo của kỳ (tháng) trước.

– Số mua/phát hành trong kỳ

Các bạn đánh số HĐ: Từ số là số đầu tiên đặt mua -> Đến số là số cuối cùng

Số sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ trong kỳ
  • Từ cột số 10 đến cột sô 12 phần mềm sẽ tự nhảy
  • Cột xoá bỏ là các hoá đơn đã viết sai, gạch chéo hoặc làm biên bản thu hồi hoá đơn
  • Mất là số hoá đơn bị mất
  • Huỷ là sô HĐ chưa sử dụng, hoặc doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng nữa và phải được thực hiện huỷ theo điều 29 của TT39/2014

Chú ý: khi đánh số HĐ:  sử dụng dấu chấm phẩy  “;” để ngăn cách, không sử dụng dấu cách.

  • Cột số 13: số lượng đã sử dụng trong kỳ  là số lượng HĐ đã sử dụng trong tháng không bao gồm HĐ xoá bỏ, mất, huỷ. Chỉ tiêu này các bạn phải đánh tay

Chi tiết các bạn tham khảo thêm:

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng có số tồn đầu kỳ từ 0000010 đến 0000050,

mà đã viết đến số 0000036. Trong đó có 4 hóa đơn: 1 xóa bỏ, 1 hóa đơn mất, 2 hóa đơn hủy.

=> cột 13: số hóa đơn đã sử dụng được tính bằng:

(36 – 10 + 1 ) – 4

= 23

Hạn nộp báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn theo tháng BC26/AC: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here