Bài tập phân biệt đối tượng kế toán

0
809
Một số bài tập về nguyên lý kế toán cơ bản, phân biệt đối tượng kế toán chủ để phân biệt đối tượng kế toán điển hình bạn cần lắm vững. Ngoài ra bạn nên tham khảo thêm bộ giáo trình nguyên lý kế toán full 2017 mới của chúng tôi.

1. Mối quan hệ của Tài sản (TS) và Nguồn vốn (NV)

Về chất,
+ TS – biểu thị cái đang tồn tại
+ NV – biểu thị mặt trừu tượng, nguồn hình thành
Về lượng,
+ Giá trị TS cân bằng với giá trị NV

2. Nguồn lực kinh tế (Tài sản):

– Do đơn vị kiểm soát
– Có khả năng mang lại lợi ích kin tế tương lai
– Là kết quả sự kiện quá khứ

Thực hành

Bài 1. Doanh nghiệp sản xuất Minh An có các đối tượng kế toán cần quản lý như sau (đvt: trđ):
Bài tập phân biệt đối tượng kế toán
Yêu cầu:
1. Phân biệt Nguồn lực kinh tế (TS) và nguồn hình thành (NV)
2. Tính tổng TS và NV. Nhận xét?
Bài 2. Hãy xác định TS và NV trong các trường hợp sau (đvt: trđ):
a. Doanh nghiệp X vay ngân hàng 500tr trong đó 300tr dùng để mua máy móc và 200tr
nhập quỹ tiền mặt.
b. Doanh nghiệp K mua một máy chà nhám giá trị bằng 500tr, trong đó 280tr lấy từ quỹ đầu
tư phát triển và 220tr là do đi vay ngân hàng.
Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here