Tính toán Thời gian giữa 2 Ngày trong Excel

0
517
Trong số nhiều chức năng được đưa ra bởi ứng dụng văn phòng Microsoft Excel là khả năng xác định số ngày giữa hai ngày. Những công thức này có thể được điều chỉnh để cung cấp cho bạn với các biến hàng ngày, hàng tháng, hoặc hàng năm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hai công thức mà bạn có thể thích ứng với một trong hai tính toán số ngày giữa hai ngày nhất định, hoặc tìm một ngày dựa trên số ngày sau một ngày cụ thể.
Tính Ngày trong Excel
Trong ví dụ này, bạn sẽ làm việc ra số ngày mà vượt qua giữa ngày bắt đầu từ ngày 05 tháng một năm 2009 và ngày 27 tháng 2 năm 2010. Các công thức giả định rằng thông tin của bạn được liệt kê trong cột A và B, và trong dòng 1 và 2:   A B
1 Bắt đầu Kết thúc    
2 01/05/09 02/27/10
Để tính toán số ngày giữa hai ngày này, nhập công thức sau đây trong hộp C2 :
= (YEAR (B2) Năm mới (A2)) * 12 + MONTH (B2) -MONTH (A2) 
Tính ngày trong tương lai trong Excel
Sử dụng các nguyên tắc tương tự như trên, bạn có thể sử dụng các chức năng cùng một ngày để tính toán một ngày trong tương lai trong Excel. Ví dụ dưới đây giả định dữ liệu của bạn được hiển thị trong cột A và B, cũng như dòng 1 và 2:
          AB        
1 Bắt đầu Tháng số  
2 01/05/09 2     
Để tính toán một ngày chính xác 2 tháng sau khi 05 tháng 1 năm 2009, sử dụng công thức sau đây:
= MIN (DATE (YEAR (A2), NĂM (A2) + C2 + 1,0), DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + C2, DAY (A2))) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here