Thời điểm xác định doanh thu

0
926

Thời điểm xác định doanh thu

Tổng quan bài viết

Thời điểm xác định doanh thu:

 • Đối với hoạt động bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua.

 • Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành vịêc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn. TRường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác nhận doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn

 • Hàng hóa dịch vụ bán theo phương thức trả chậm, trả góp là tiền bán hàng, dịch vụ trả tiền 1 lần không bao gồm tiền lãi trả góp, trả chậm.

 • Đối với dịch vụ hàng hóa dung để trao đổi biếu tặng, tiêu dung nội bộ được xác định theo giá bán của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường được tính tại thời điểm biếu, tặng, trao đổi, xuất dùng nội bộ.

 • Đối với hàng hóa gia công là tiền thu của hoạt động gia công đó bao gồm tiền công, chi phí nhiên liệu, nguyên liệu để phục vụ cho việc gia công đó.

 • Đối với doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý ký gửi, nhận bán đúng giá, hưởng hoa hồng (kể cả bán hàng đa cấp) là tổng số tiền bán hàng hóa. Còn doanh nghiệp nhận làm đại lý bán đúng giá doanh thu chính là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đã ký kết.

 • Đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê tài sản là tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu được tính phân bổ cho số năm tương ứng.

 • Đối với hoạt động tín dụng cho thuê tài chính doanh thu chính là tiền lãi vay trong kỳ.

 • Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, đại lý.

 • Đối với hoạt động cung cấp điện nước sạch doanh thu tính chính là tiền được ghi trên hóa đơn tại ngày xác nhận chỉ số công tơ. Ví dụ: Công tơ chỉ từ 5/12 đến 5/1 năm sau. Doanh thu tháng 1 thì chi phí cũng tháng 1

 • Đối với hoạt động xây dựng lắp đặt là giá trị công trình , hạng mục công trình hoặc giá trị số lượng  xây dựng lắp đặt, xây dựng nhiệm thu (căn cứ vào hợp đồng có báo thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị hay không)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here