Số dư tài khoản kế toán là gì?

0
777
  1. Số dư tài khoản kế toán là gì?

Số dư tài khoản là tổng số hiện tại trong tài khoản. Khái niệm này có thể được áp dụng cho một số kịch bản kinh doanh, bao gồm:

Tài khoản sổ cái chung . Trong kế toán, số dư tài khoản là dư dư hiện tại trong tài khoản . Theo định nghĩa này, một tài khoản là bản ghi trong một hệ thống kế toán trong đó một khoản nợ kinh doanh ghi nợ và các khoản tín dụng làm bằng chứng các giao dịch kế toán . Do đó, nếu tổng số tất cả các khoản nợ trong tài khoản tài sản là 1.000 đô la và tổng số tất cả các khoản tín dụng trong cùng một tài khoản là 200 đô la, thì số dư tài khoản là 800 đô la. Bạn có thể tìm thấy số dư tài khoản cho bất kỳ loại tài khoản nào, chẳng hạn như doanh thu, chi phí, tài sản, khoản nợ hoặc tài khoản vốn cổ phần.

Tài khoản ngân hàng . Trong ngân hàng, số dư tài khoản là số dư tiền mặt hiện tại trong tài khoản kiểm tra, tiết kiệm hoặc tài khoản liên quan đến đầu tư khác.

Thanh toán . Trong mối quan hệ kinh doanh, số dư tài khoản là số tiền còn nợ của người trả cho người nhận tiền , trừ tất cả các khoản tín dụng bù trừ. Do đó, thanh toán bằng thẻ tín dụng là 50 đô la, 40 đô la và 30 đô la, trừ khoản tín dụng 10 đô la, bằng số dư tài khoản với một công ty phát hành thẻ tín dụng là 110 đô la.

Mời bạn xem thêm:

>>
>>
>>
Trong kế toán, cách đơn giản nhất để tìm số dư tài khoản là in báo cáo số dư thử nghiệm cho kỳ kế toán hiện tại . Báo cáo này chỉ liệt kê số dư tài khoản kết thúc trong tất cả các tài khoản có số dư không bằng không.

Số dư tài khoản thường được sử dụng trong phòng kế toán để xác định những tài khoản nào đang hoạt động ít nhất; đây là một chỉ báo rằng một tài khoản có thể được hợp nhất thành một tài khoản lớn hơn và tích cực hơn có cùng tính chất. Việc hợp nhất các tài khoản theo cách này sẽ nâng cao hiệu quả của bộ phận kế toán bằng cách giảm số lượng tài khoản phải được theo dõi.

Mẫu tài khoản kế toán

Biểu mẫu tài khoản đề cập đến một định dạng hai cột cho việc trình bày bảng cân đối kế toán. Trong định dạng này, tài sản được liệt kê trong cột đầu tiên, trong khi các khoản nợ và tài khoản vốn cổ phần được liệt kê trong cột thứ hai. Bố trí này phù hợp với phương trình kế toán, trong đó tổng tài sản bằng tổng số nợ và vốn chủ sở hữu. Những tổng số này xuất hiện ở cuối cột thứ nhất và thứ hai, giúp bạn dễ dàng xác minh rằng tổng số phù hợp.

Loại định dạng khác cho bảng cân đối kế toán là định dạng báo cáo, trong đó tất cả các mô tả tài khoản xuất hiện trong cột đầu tiên, bắt đầu bằng tài sản và kết thúc bằng vốn chủ sở hữu; tổng chi tiết đơn hàng xuất hiện trong cột thứ hai.

Tags:

;

Các bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here