Mô tả công việc kế toán xây dựng xây lắp

0
700

Mô tả công việc kế toán xây dựng xây lắp

 Quả thực không đơn giản đối với các bạn làm kế toán xây dựng. Công việc cực kỳ vất vả đòi hỏi kỹ năng và nghiệp vụ cao mới có thể xử lý thành thạo được. Sau đây là bản mô tả công việc cụ thể của một kế toán xây dựng xây lắp.

Đặc điểm chung về kế toán xây dựng là gì

– Chi phí của công trình được chia theo khoản mục là : Nguyên vật liệu chính, Nhân công, Máy thi công, Chi phí quản lý chung

+Chi phí quản lý chung các bạn có thể tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính, hoặc theo nhân công

+ Với chi phí nguyên vật liệu, các bạn phải căn cứ vào định mức tiêu hao trong dự toán, để bóc ra khối lượng các loại vật tư thiết bị tiêu hao và xuất cho công trình

+ Với chi phí máy thi công, bạn cần căn cứ vào loại máy, ca máy để tính tiêu hao nhiên liệu, lương công nhân, và khấu hao máy móc

+ Với chi phí nhân công, bạn cần căn cứ vào khối lượng công việc, ngày công, bậc thợ để xác định số lao động, tiền lương theo công trình và thời gian thực hiện của từng công trình

– Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, cũng như vật tư xuất cho từng công trình.

– Do đặc điểm của kế toán xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi một khác nhau. Do đó kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh là khác nhau và căn cứ vào dự toán để xác định tiêu hao vật tư, ngày công… chứ không xác định theo giá trị

– Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình

– Khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình thì phải xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành

– Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu từng hạng mục hoặc  toàn bộ công trình

Mô tả công việc kế toán xây dựng phải làm

– Căn cứ vào bảng bóc tách khối lượng công việc và vật tư tiêu hao để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào theo định mức xây dựng

– Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình

– Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế

– Tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình

– Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm

– Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình

– Theo dõi chi phí dở dang của từng công trình, hạng mục

– Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên

– Theo dõi doanh thu hoàn thành của từng công trình, hạng mục

– Có khả năng giải trình số liệu của từng công trình, hạng mục với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao… một cách khoa học.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here