Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và 200

0
923

Chúng tôi xin chia sẻ 2 mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Thông tư 133 và Mẫu số sách kế toán Excel theo Thông tư 200 mới nhất. Mẫu sổ sách kế toán Excel sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn kế toán và DN chưa có phần mềm kế toán làm tốt công việc kế toán và quản lý tốt sổ sách kế toán.

Hình ảnh Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133:

 

 

 

Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và 200
 

 

 

– Đây có thể coi như là 1 phần mềm kế toán Excel miễn phí, rất thuận lợi cho các bạn kế toán và Doanh nghiệp, các bạn chỉ cần học cách sử dụng các hàm để link các sổ lại với nha, từ đó có thể lên các sổ, rồi lên báo cáo tài chính trên Excel.

 

– Bởi vì:

 2 Mẫu sổ sách kế toán Excel này bao gồm đầy đủ các loại chứng từ, sổ sách và báo cáo như: Phiếu thu, chi, xuất kho nhập kho, nhập xuất tồn, Sổ chi tiết Tài khoản, Các số cái, Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và Thông tư 200 nên các bạn yên tâm có thể làm tất cả các công việc kế toán trên đây mà không cần dùng đến phần mềm kế toán.

Từ Bảng sơ đồ chính các bạn có thể link đến toàn bộ các sổ, báo cáo và chứng từ như sau:

– Sổ Nhật Ký Chung
– Bảng phân bổ TK 242
– Bảng Khấu hao TSCĐ 214
– Bảng châm công, bảng tính lương, tính thuế TNCN
– Bảng tạm tính thuế TNDN.

– Sổ quỹ Tiền mặt
– Sổ tiền gửi Ngân hàng
– Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
– Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
– Sổ chi tiết các tài khoản
– Sổ cái các tài khoản
 
– Danh mục hàng hóa
– Bảng kê Nhập xuất
– Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
– Bảng phân bổ chi phí mua hàng
– Các loại phiếu như: Phiếu thu, chi, Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán.

– Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán)
– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.
– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
– Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
– Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
– Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
– Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

 

https://ketoan68.net/mu-s-sach-k-toan-excel-theo-thong-t-133-va-200/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here